Det var i början av oktober som Byggnads- och miljöskyddsnämndens tillståndsutskott beslutade att förbjuda Lalles Kiosk att sälja tobaksvaror under fyra månader.

Detta motiverades med att man i butiken hade hittat cigaretter som uppenbart var införda i Sverige utan tillstånd. Dessutom hade polisen bevittnat försäljning till minderårig i butiken.

Den man som ägde Lalles Kiosk under det inträffade menar i sin överklagan till förvaltningsrätten i Linköping att försäljningsförbudet ska hävas. Han menar att det räcker med en varning då kiosken nu uppdaterat sina rutiner för att säkerställa att händelserna aldrig inträffar igen.

Artikelbild

| Försäljningsförbud. Förvaltningsrätten har beslutat att förbudet att sälja tobaksvaror kvarstår för Lalles Kiosk.

Enligt ägaren ska den anställde som sålt till minderårig helt agerat i strid med givna instruktioner. När det gäller de olagliga tobaksvarorna som påträffats i butiken har de mottagits av en anställd som inte kände till att dessa varor var olagliga.

– Då jag har ett annat jobb har jag inte haft tid att vara i kiosken, det är därför det här har kunnat hända, säger mannen.

Förvaltningsrätten väljer dock att avslå överklagandet, därmed kvarstår försäljningsförbudet. Rätten menar att nämnden haft fog för sitt beslut att förbjuda försäljningen av tobak.

"Dessa överträdelser är allvarliga. Att ägaren själv inte gjort sig skyldig till överträdelserna föranleder ingen annan bedömning", skriver Förvaltningsrätten.

Strax efter försäljningsförbudet bytte Lalles Kiosk ägare. Vi har utan resultat sökt den nya ägaren. I samband med förbudet sa han dock att förbudet "tillhör det gamla, jag tittar bara framåt".