Efter valet slöts decemberöverkommelsen mellan socialdemokraternas och moderaternas partiledningar. Enligt Finn Bengtsson innebär överenskommelsen att de moderata riksdagsledamöterna ska lägga ner sina röster då frågorna gäller statsbudgeten.

– Vår skyldighet är att fälla regeringen, det är väl det politiken går ut på, säger Finn Bengtsson.

Men riksdagsledamot Andreas Norlén (M), som varit med och tagit fram överenskommelsen, menar att den inte förhindrar att de moderata riksdagsledamöterna till att vara kritiska mot regeringens förslag.

– Vi har aldrig sagt att vi ska stödja regeringens budget eller ekonomiska politik. Vi är kritiska till det mesta som regeringen har i sin budget och tänker lägga motförslag. Men Alliansen ville varken regera med Socialdemokraterna eller Sverigedemokraterna och därför blev det en decemberöverkommelse. Jag tycker den är bra och välmotiverad, säger Andreas Norlén.

Flera moderata disktrikt har reagerat mot uppgörelsen. Finn Bengtsson har lämnat in en motion till östgötastämman i april och hoppas att den går vidare till partistämman i höst.

– Uppgörelsen är ett hastverk.Vi som opposition abdikerar för en svag vänsterregering. För mig blir det en lojalitetskonflikt mellan partiledningen, som jag tycker gjort fel och väljarna som röstat på mig. Då väljer jag det senare, säger Finn Bengtsson.

Enligt honom gror missnöjet i de lokala föreningarna och många medlemmar som känner sig lurade har kontaktat honom. Han tänker rösta emot Socialdemokraternas budgetförslag även om partikollegorna väljer att lägga ner sina röster.

Är ni splittrade i partigruppen?

– Jag tror inte det, det finns nog ingen moderat som är för detta. Det är fler som tycker som jag även om de inte vågar visa det, säger Finn Bengtsson.

Betty Malmberg (M) på östgötabänken har hört få kritiska röster från väljarna. Hon har tidigare stöttat Finn Bengtsson och anser att informationen från partiledningen varit bristfällig.

– Jag måste informera mig mer om detta. Just nu tror jag vi måste låta det gå och se vad som händer i höst då budgeten presenteras, säger hon.

Många moderater tror att det kommer att bli ett nyval före 2018.

– Då överenskommelsen gjordes var det bättre att det blev som det blev. Men om det dras till sin spets av den röd-gröna regeringen så måste vi fundera ett varv till. Det är viktigt att vi inte lägger oss platta eller att överenskommelsen tar udden ur vår politik. Detta får vi diskutera på stämman, säger oppositionsråd Sophia Jarl (M).