– Jämlikhet och jämställdhet är ledorden, säger SenadMutic (S), Utbildningsnämnden.

Locka tjejer

Han är en av fyra politiker som haft i uppgift att göra en kartläggning av den öppna fritidsverksamheten i Norrköpings kommun. Sen i oktober förra året har han och kollegorna gjort ett 30-tal besök på fritidsgårdar runtom i kommunen och resultaten av dessa ligger nu till grund för förändringarna.

Artikelbild

| Senad Mutic (S) har själv hängt på Frinavet när han var ung och tycker att verksamheten är viktig, inte minst för att förhindra att unga hamnar i kriminalitet och utanförskap. "Ett nära samarbete mellan fritids och skolan är viktigt."

En punkt som uppmärksammats är genusperspektivet.

– Fritidsverksamheten för tonåringarna borde kunna locka fler tjejer. Alla ska känna sig välkomna, säger SenadMutic.

Av de äldre barnen som deltar i fritidsverksamheten är nämligen bara 30 procent tjejer. En förklaring till snedfördelningen tros vara att många gruppverksamheter främst vänder sig till killar och här finns utrymme till förbättringar.

– Det finns anledning att ta detta på allvar. Att flickor och pojkar lär sig umgås på lika villkor, leder i förlängningen till ett mer jämställt samhälle.

Uppsökande verksamhet

Även jämlikhet står i fokus.

Fritidsverksamheten ska vara helt avgiftsfri och budgetfördelningen till fritidsgårdarna ses över, så att verksamhet i utsatta områden tilldelas mer pengar.

I Hageby, Navestad, Klockartorpet och Marielund ska fritidsgårdarna ta ett större ansvar för att öka tryggheten i hela områdena. En fritidsledare på varje plats ska ingå i en grupp med exempelvis polis och socialarbetare, som tillsammans ska söka upp unga.

– Vi ska finnas där de unga är. Prata med dem och bjuda in dem till verksamheten, säger SenadMutic.

Han ser uppsökande verksamhet som ett viktigt redskap för att minska risken att unga hamnar i kriminalitet och utanförskap.

Central mötesplats

Även centralt vill politikerna se en mötesplats för personer mellan 16-20 år.

– Unga ska inte behöva stå och hänga utanför Mcdonalds på kvällarna. Det ska finnas en alternativ plats att umgås på i centrum, säger Senad Mutic.

Kommunen letar just nu lokal och utreder vad mötesplatsen ska innehålla. Klart är önskemål om ett schysst, billigt, fik och att Back up och Pangea kommer att finnas i lokalerna.

För att genomföra förändringarna skjuter kommunen till 1,7 miljoner kronor extra till fritidsverksamheten under 2017.