Lars Falkenlind är ordförande i Norrköpings kontoristförening.

– Det är inte så lätt att hitta sökande. Vi har kunnat dela ut lite då och då, säger han.

Han ser inte heller någon möjlighet att söka permutation hos Kammarkollegiet och förändra föreskrifterna.

Artikelbild

| Donator. Maria Pehrsons uppsyn kan verka bister, men hon beskrivs som en god och präktig kamrat. Bilden tillhör Norrköpings stadsarkiv.

– Deras stående svar är att ändamålet kan återkomma, säger han.

– Men om vi inte kunnat dela ut några pengar på fem år kan vi ansöka hos länsstyrelsen att få avveckla en fond. Det har vi gjort med några och det kan bli så även för Maria Pehrsons. Då förs pengarna över till en annan liknande fond.

Vem var då fröken Maria Pehrson?

Av titeln framgår att hon var barnlös och så är det ofta med de tusentals människor som i testamente donerar sin förmögenhet till välgörande ändamål.

Artikelbild

| Svårigheter. Lars Falkenlind är ordförande i Norrköpings kontoristförening och berättar om problem med att hitta sökande till fonderna.

För Norrköpings Kontoristförening är hennes bakgrund okänd och det finns inte många spår efter kontoristen och bokförerskan Maria Pehrson, som den 1 augusti 1940 avled 73 år gammal. Hon var den sista i en stor syskonskara, varav fyra bodde på Knäppingsborgsgatan 27–29.

Johanna Maria Pehrson föddes den 22 december 1866 vid Nya Stro kvarn i Skönberga församling i Söderköping.

Artikelbild

| Arkivhistoria. Mantalskortet om Maria Pehrson berättar korta fakta, men med kortet fanns också ett tidningsurklipp och ett foto.

Hennes far, Anders Peter, var mjölnare och gift med Johanna Matilda. Paret får åtta barn, varav två dör unga. Sonen Per-Erik flyttar 1918 till USA. De fyra döttrarna Anna, Hulda, Maria och Elisabeth förblir samtliga ogifta hela livet. Sonen Robert gifter sig, men hustrun dör efter fem år. Ingen fick några barn och några efterlevande finns inte (USA-sonen möjligen undantagen).

1872 lämnar Anders Peter med familj Nya Stro och flyttar till Ånestad i Norrköping innan han 1880 köper fastigheten Äpplet 6B, Knäppingsborgsgatan 27–29. Det blir sedan familjens hemvist i 60 år. 1893 avlider Anders Peter och 1902 hustrun Johanna. Nu står fyra av syskonen som ägare.

Artikelbild

Namnteckning. Så här skrev Maria Pehrson sin namnteckning i sin fars, Anders Peters, bouppteckning 1893, då 27 år gammal.

I bouppteckningen efter Anders Peter Persson värderas fastigheten till 47 000 kronor, ungefär 3,1 miljoner kronor i dagens penningvärde (källa: Myntkabinettet).

Maria Pehrson arbetade mestadels som kontorist, men hann under en kortare tid även vara småskollärarinna i Björsäter i Åtvidaberg och var också en tid i Stockholm, dit hennes syster Anna flyttade och bosatte sig.

Artikelbild

Boende. Knäppingsborgsgatan 27-29 med de fyra syskon som stod som ägare efter föräldrarnas bortgång. Ur S:t Olai församlingsbok på 1930-talet.

Det här är det yttre skalet som går att hitta i kyrkböcker och bouppteckningar, men vem var människan Maria? Svaret dyker oväntat upp på en liten papperslapp i Norrköpings stadsarkiv. Rolf Jonsson tar fram mantalskortet för Maria Pehrson och där finns också ett tidningsurklipp från Kontoristtidningen – och ett foto. En notis när hon avled 1940.

Plötsligt blickar hennes kärva min emot oss. Hatten väl på plats.

Artikelbild

| Bakgården. Baksidan av Knäppingsborgsgatan 27-29 år 1944. Här fanns också ett stall, en kastanj och en syrénberså. Bilden tillhör Norrköpings stadsarkiv.

"För en ytlig bedömare kanske Maria Pehrson föreföll kärv och sträng, men för dem som kommo henne närmare var hon en verkligt präktig och god kamrat", skriver signaturen V.S.

Vi får veta att Maria Pehrson var en aktiv medlem i den Kvinnliga kontoristföreningen och var dess sjukkassas förste ordförande vid starten 1907. Under åren var hon sedan både sekreterare och kassörska i föreningen. Sin första kontoristtjänst fick hon hos John Fröbergs i Lotorp. Hon var sedan också anställd på David Johanssons boktryckeri innan hon började arbeta för sin bror, mantalskommissarie Robert Person.

Artikelbild

| Interiör. Knäppingsborgsgatan 27 år 1944. Köket sett från ett av rummen. Bilden tillhör Norrköpings stadsarkiv.

"Allt hennes arbete präglades av ett klart intellekt, ordningssinne och en omutlig rättskänsla" är omdömet i Kontoristtidningen.

Av de fyra syskonen var Maria den som levde längst. Fem år efter hennes död revs husen och de nuvarande kom till. De gamla var byggda 1882 och är in i minsta detalj dokumenterade av Nordiska museet, i text och mängder med bilder.

Artikelbild

Donationer. Före den 10 december ska ansökningar ur bland annat Maria Pehrsons donationsfond vara inne.

95 000 kronor, 2,4 miljoner. Det var vad kassörskan Maria Pehrson lämnade efter sig. Bouppteckningen visar att taxeringsvärdet på fastigheten är 80 000 kronor. Man kan i bouppteckningen se att hon levt ett välsituerat liv.

I ett testamente från 1936 har hon fördelat summan i fem lika stora potter, dels till tre väninnor och en sjuksköterska, dels till Norrköpings kontoristförening. Där ska pengarna användas att i december varje år ge ett bidrag till kvinnliga kontorister som är arbetslösa av åldersskäl.

I december 2016 fanns det 167 369 kronor i fonden och det har blivit allt svårare att hitta mottagare. 2016 delades inga pengar ut.