Beslutet meddelas av rådman Anders Heiborn. Han förklarar att det kommit till hans kännedom att en nämndeman i det aktuella målet efter att huvudförhandlingen avslutats tagit egen kontakt med ett av de vittnen som hörts under rättegången. Syftet, ska, enligt Anders Heiborn, ha varit att utröna oklarheter från förhöret under förhandlingen.

Anders Heiborn menar att nämndemannen på det sättet skaffat sig kunskaper i målet som ingen annan har kunnat få del av och han menar att det därför uppstått en jävsituation.

Anders Heiborn har tagit beslutet att huvudförhandlingen ska tas om och domen som skulle lämnas i dagarna kommer därmed att slängas i papperskorgen.

- Det är en nämndeman som har tagit egna kontakter efter avslutad huvudförhandling, men innan doms givande med ett av de vittnen som varit med. Och så får man naturligtvis inte göra, säger Anders Heiborn till NT.

Han fick reda på vad som hänt vid en överläggning när rättens ledamöter diskuterade inför domen.

- Jag insåg omgående att det innebär att vi har blivit jäviga. Domstolens opartiskhet och obundenhet sätts åt sidan när man hamnar i ett läge när det finns sådana kontakter. Oavsett vem som skulle tagit kontakt från rättens sida med ett vittne efter en förhandling är det fel. Att ta kontakt med ett vittne från en nämndemans sida för att försöka att reda ut eventuella oklarheter från huvdförhandlingen är naturligtvis helt… Ja, det är obegripligt, säger han.

Han förklarar att det som hänt är ytterst allvarligt. Och ovanligt.

- Jag har varit i domstol i 25 år. Jag har aldrig varit med om något sådant här flagrant, säger han.

- Det är klart att det är otroligt allvarligt.

Tingsrätten beslutar därför att huvudförhandlingen i målet ska tas om. Dessutom ska alla de ledamöter som varit inblandade i rättegången efter den grova misshandeln ska lämna sina uppdrag i förhandlingen.

Anders Heiborn förklarar att det aldrig var aktuellt att fortsätta rättegången. Han lämnade ifrån sig ärendet på tisdags kvällen och han samt de tre nämndemännen kommer inte att vara med när huvudförhandlingen tas om.