Samverkan med civilsamhället är en annan punkt.

– Kommunen kan, och ska inte, göra allt, säger hon.

Eva-Britt Sjöberg gjorde en snabb karriär inom sitt parti. Bengt Ekström var oppositionsråd i början av förra mandatperioden och den som lockade in henne i politiken. När han avled fick hon ta över.

Artikelbild

| Sven Brus var Kristdemokraternas första kommunalråd åren 1991-1994.

Vad har du lärt dig under åren?

– Hur viktigt det är att ta vara på den kompetens som finns i våra kommunala verksamheter – där finns otroligt mycket att hämta – men att ändå hålla fast vid de politiska målsättningarna. Att vara inlyssnande, men ändå tydlig med vart man vill.

Nu har Eget val i hemtjänsten införts och kommunen har som mål att familjedaghemmen ska blir fler – båda är frågor som Kristdemokratern har drivit.

Men det är inte särskilt många som utnyttjar de här valmöjligheterna?

– Det är en riktning, men vi har inte nått målet. Det här handlar om att ge människor valfrihet och man får ha lite tålamod. Det tar alltid lite tid med det som är nytt.

Hon vet från andra kommuner att andelen som gör ett aktivt val av hemtjänstutförare brukar öka vartefter.

– För familjedaghemmen handlar det mycket om kunskap. Många tror inte att vi har några familjedaghem.

Förslaget att ta bort personalen från kommunens träffpunkter för äldre väckte starka reaktioner och ändrades till att i stället dra ner personalen. Beslutet togs 2015 och det skrivs fortfarande arga insändare om det.

– Målsättningen är att få ett bredare engagemang från deltagarna själva efter förmåga och från civilsamhället. Det beslutet ångrar jag inte alls, säger Eva-Britt Sjöberg.

Hon nämner Kolmården och Östra Husby som exempel på träffpunkter som lyckats.

– Målet är att nå ut till fler. Ett eget engagemang är också en friskfaktor. Man mår bättre när man själv får vara behövd, utifrån sina förutsättningar förstås.

Vad blir de viktigast frågorna de kommandet åren?

– Skolan är den största utmaningen för kommunen, men man får inte lägga allt fokus där. För oss Kristdemokrater är till exempel äldreomsorgen och kontinuiteten inom hemtjänsten i den kommunala verksamheten väldigt viktig, så att inte så många olika kommer hem till den enskilde.

När det gäller skolan har KD sin syn på hur man når framgång.

– Du hamnar ganska snart på familjen. Trygga familjer ger trygga barn och trygga barn lär sig bättre, säger hon.

Hon ser en stark koppling mellan familjepolitik, skolpolitik och arbetsmarknadspolitik.

Familjecentraler, föräldraskapsutbildning och samhällsorientering för nyanlända är sådant som hon tror på och hon ser det som uppgifter både för kommunen och för civilsamhället.

Under den här mandatperioden har Kvartetten höjt kommunalskatten.

Hur ser du på skatten nästa mandatperiod?

– Vi har inga ambitioner att höja den, säger hon.

En fråga som kan komma upp är miljözoner och möjligheten att förbjuda vissa typer av bilar i vissa delar av stan.

Är du för eller emot det?

– Vi behöver minska bilåkandet och ha bättre kollektivtrafik, men miljözoner känns inte aktuellt.

Tiggeriförbud är en fråga som kan komma upp. Vad säger du om det?

– Ingen vill väl att människor ska behöva sitta på våra gator och tigga, men vi kan aldrig förbjuda människor att vara fattiga.

Det som behövs är stöd till de här människornas hemländer, anser hon. Bara så kan man skapa framtidstro hos barnen.

Framtiden för Kristdemokaterna ser lite svajig ut. Om opinionsmätningarna stämmer kan partiet hamna under fyra procent och därmed åka ur riksdagen. För att komma in i fullmäktige i Norrköping är spärren tre procent.

Tror du att det har varit en fördel eller nackdel att sitta vid makten?

– Jag hoppas verkligen att det har varit en fördel, utifrån vad vi har fått igenom av vår politik, även om man aldrig blir nöjd. Utmaningen är att få medborgarna att se vad som har hänt.

Hon tycker att de fyra partierna i Kvartetten tillsammans har ändrat riktining för politiken i Norrköping – från en vänsterpolitik till en mittenpolitik och hon ser gärna en fortsättning på samarbetet.

Ser du något parti som skulle kunna komplettera Kvartetten?

– Jag tror det är svårt att vara för många. Gränsen kanske går vid fyra partier ungefär.

Hur ser du på en framtid för den borgerliga Alliansens framtid i Norrköping?

– Historiskt sett har vi inte haft några problem att samarbete. Nu har Kvartetten vänt skutan och vi är på väg. Med Alliansen skulle det behövas en nystart.

– Men det blir det ju förstås ändå efter ett val, tillägger hon.