– Det skulle vara ett sådant lyft för Norrköping, säger Torbjörn Wester, som är första namn på partiets valsedel.

Han tänker att det skulle underlätta för turismen, att det skulle minska biltrafiken och därmed sänka partikelhalten i luften och minska sjukligheten, att det skulle göra Norrköping till en mycket attraktiv studieort för studenter och inte minst att det skulle vara vara ett lyft för pensionärer.

85 miljoner kronor är den siffra partiet fått fram. Det är biljettintäkterna på ett år för de kollektivtrafiklinjer som både startar och slutar inom kommunen. Så mycket skulle alltså gratis kollektivtrafik kosta kommunen.

Var ska ni ta de pengarna?

– Det här måste genomföras på ett ansvarsfullt sätt genom att successivt öka den skattefinansierade delen och kanske göra kollektivtrafiken fri tidigare för vissa utvalda grupper. Det kan ta får ta ett par mandatperioder.

Torbjörn Wester menar att det finns dynamiska effekter som är svåra att räkna på, till exempel hur mycket turismen skulle påverkas och hur mycket kostnaden för sjukvård skulle minska.

Det finns andra partier som också gärna vill se gratis kollektivtrafik.

– Men vi sätter verkligen fokus på det. Det är vår stora profilfråga.

Själv åker han gratis sedan Östgötatrafiken, trots att han kontaktat kundtjänsten, missat att avaktivera hans vid det här laget utgångna årskort.

Partiets andra profilfråga i Norrköping är öppenhet.

– Medborgare och media ska kunna följa kommunens arbete. Nu är det som om diariet på kommunens hemsida är skapat bara för förvaltningarna och inte utifrån att medborgarna ska ha möjlighet att följa, granska och hinna läsa innan beslut fattas.

Han tycker det behövs en omgörning av kommunens hemsida på Internet så att läsarna enkelt kan följa ett ärende och helst kommentera direkt vid en handling.

Redan från förskolan borde det vara obligatoriskt med en dator per elev, tycker han. Några förbud när det gäller informationssökning tycker han inte ska få finnas vare sig i skolorna eller på biblioteken.

Ska man verkligen få göra vad som helst på en skoldator eller biblioteksdator, titta på våldpornografi och läsa bombrecept till exempel?

– Fri information är en grundval för det demokratiska samhället. Vi kan ha ett samhälle som bygger på förtroende och frihet eller ett samhälle som bygger på övervakning. Jag kan förstå när det gäller pornografi - att det inte är OK i offentliga miljöer. Men om vi har barn som bygger bomber är det inte tillgången till fri information som är den sociala utmaningen.

Han vill se en större frihet också för bostadsbyggande.

– Tillåt ett par våningar till på husen så ger det en helt annan lönsamhet i bostadsbyggandet.

Och så vill han ha större utrymme för invånarna att forma det offentliga rummet med till exempel odlingar, grafiti och egna konstutställningar.

Vilket parti röstade du på innan Piratpartiet fanns.

– Jag har inte röstat innan.