I fredags fick Räddningstjänsten anledning att göra en efterkontroll av en gasolflaska som brunnit i bostadsområdet Smedby i Norrköping. Det händer emellanåt att grillutrustning krånglar – och det kan ta en ände med förskräckelse i värsta fall.

– Gasol är en tung gas, dessutom brandfarlig. Den lägger sig på golvet och man dör av kvävning, säger Anders Finn, inre befäl vid Räddningstjänsten.

Farlig torka

Räddningstjänsten uppmanar allmänheten att kontrollera skicket på gasolgrill-utrustningen efter vinterförvaringen. Det finns risk för att slangar torkar under vinterförvaringen, vilket leder till sprickor och gasolläckor.

– Grillslangar kan också vridas runt och påverkas av värme, säger Anders Finn.

För att kontrollera om gasolslangen läcker, kan man använda en speciell läckspray eller använda såpvatten.

– Med såpvattnet ser man om det bubblar i slangen, säger han. Han tycker att gasol är en bra, men farlig gas. Det gäller att ha fungerande grejer.

Ha släckare nära

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger på sin hemsida råd kring gasolgrillning. Där framgår bland annat att det ska finnas en regulator eller reducerarventil som anpassar trycket på gasolen mellan flaskan och grillen, och att man bör undersöka slangen mellan regulatorn och grillen inför varje sommar. Man uppmanas att böja på slangen för att se om det finns sprickbildning. Ytterligare ett råd är att ha en brandsläcklare till hands – för man ska aldrig släcka en eld i gasolgrill med vatten.