Jonas Söderlund har alltid varit politiskt intresserad. Men det tog ett tag innan han gick med i ett parti. Mycket handlade om att han inte hade en fast plats som han bodde på. Studier gjorde att han flyttade en del. Men i hans familj har alltid politiken funnits närvarande. Han nämner sin pappa som en inspiration.

– Han har jobbat fackligt inom Transport och i min familj har alltid den politiska diskussionen funnits. Det kändes inte konstigt att engagera sig politiskt, säger han.

Jonas Söderlund engagerade sig i Socialdemokraterna tidigt 2015. Att han gick med i Socialdemokraterna var en reaktion på Sverigedemokraternas framgångar 2014. Han ville vara med och påverka. Som aktiv politiker hade han en plats i kyrkofullmäktige och i kyrkorådet.

Artikelbild

| "Jag har blivit väldigt väl bemött i Vänsterpartiet. Det blev jag i Socialdemokraterna också", säger Jonas Söderlund.

– Det var intressant att vara med i kyrkopolitiken, även om mycket inte är renodlad politik. Mycket handlade om budget. Under mina år där var egentligen bara den föreslagna flytten av krematoriet som blev en omdebatterad fråga, säger han.

Ibland sås ett frö av tvivel och sen växer det sig starkt. I juni i år bestämde sig Jonas Söderlund för att byta parti. Från Socialdemokraterna till Vänsterpartiet. Bakom beslutet stod flera saker som regeringspartiet gjort och uttryckt.

– Det är inget som sker över en dag. Jag gillar att vara eftertänksam. Kanske har saker kommit fram som jag hade missuppfattat? Kanske skulle partiet ändra sina åsikter? Men till slut kände jag att jag inte kunde ställa upp på partiets politik, inte längre, säger han.

Vad var det konkret som fick dig att byta parti?

– Det var egentligen flera saker. Socialdemokraternas EU-politik där man, som jag ser det, röstar igenom restriktioner mot ett fritt internet. Sen när partiet gjort klart att man vill permanenta den restriktiva flyktingpolitiken och när vår arbetsmarknadsminister börjar tala om att inskränka strejkrätten. För mig är det fel väg och jag kände att jag måste byta parti. Partiet gör som nästan alla Socialdemokratiska partier i Europa och svänger åt höger. Jag tycker att Socialdemokraterna istället borde ha tänkt nytt, säger han.

Enligt Jonas Söderlund var hans partibyte egentlig helt odramatiskt. Den socialdemokratiska organisationen tyckte att hans avhopp var tråkigt. Men man förstod samtidigt hans överväganden. Han har blivit väl bemött i sitt nya parti.

– Det är en mindre organisation och jag känner mig delaktig. Jag har jobbat hårt under kampanjen nu och kan tänka mig att fortsätta att vara aktiv. Men var jag ska ha min plats det vet jag inte i dag. Men jag känner mig hemma här och vill vara med, säger han.