Norrköping

Projektledaren Tobias Nilsson besökte hans gård för att få en bild av hur det har gått med den satsningen på just hans gård.

Fredrik Nilsson är en 50-talet lantbrukare i Sverige som deltar projektet Blommor för bin. Ett projekt som startad 2016 med 24 lantbrukare. I år är det även fem lantbrukare i Östergötland, inklusive Fredrik Nilsson, som deltar. De övriga finns i Valdemarsvik, Linköping och Motala.

Artikelbild

| Flera blomsorter. Fredrik Nilsson och Tobias Nilsson tittar närmare på bifodergrödan, där Honungsörten nu kommit längst.

Blommor för Bin är ett nationellt projekt som syftar till att ta vara på lantbrukares naturvårdsintresse och skapa blomrika miljöer i jordbrukslandskapet för att gynna pollinerande insekter.

– Bristen på blommor i landet medför att vi få mindre bipopulationer, vilket är dramatiskt och idag saknas det åtgärder som är direkt riktade till åkrarna, säger Tobias Nilsson och menar att projektet tillkommit just av den anledningen. Ett projekt som skall pågå till 2020.

­– Ett av målen är att vi ska få ut så mycket som möjligt av sådan här bifodergröda till många lantbrukare och vi hoppas på att det i det nya landsbygdsprogrammet 2021 kommer att finnas ett stöd för det här, säger Tobias Nilsson, som berättar att det finns en stor förståelse och ett stort intresse hos lantbrukarna för det här projektet.

– Det är egentligen inget jag behöver förklara, säger han.

Artikelbild

| Växer dåligt. Just här utmed Arkösundsvägen har inte grödan riktigt tagit sig. Tobias Nilsson och Fredrik Nilsson diskuterar vad som kan göra det hela bättre.

"Det här är ingen jordbruksgröda"

På plats Hos Fredrik Nilsson på Dagsbergs Södergård visar Fredrik en åker på 0,8 hektar där han använt sig av just den här bifodergrödan.

Artikelbild

| Utmed Arkösundsvägen. Längs kanten av fältet, på en bredd av cirka två meter, har Fredik Nilsson odlat den nya grödan.

– Det är en stor yta, men det passar bra att prova den här, så får vi se, säger Tobias Nilsson.

Tidigare på den här platsen som ligger utmed Arkösundsvägen strax intill Ljunga så odlade Fredrik spannmål, men nu använder han den istället för den här blomodlingen, som består av Honungsört som kommer att få hela fältet att lysa i blått.

– Det här kommer att bli oerhört vackert, säger Tobias.

Blandat med Honungsörten finns här också fyra sorters baljväxter, varav tre är klöversorter.

– Det här är ingen jordbruksgröda utan en gröda som bara har till syfte att gynna pollinerande insekter.

Fredrik Nilsson har också gjort remsor utmed fältkanten på sina åkrar där samma gröda nu odlas.

– Det skapar en infrastruktur i landskapet, säger Tobias Nilsson

Just i kanten är det vissa restriktioner på att gödsla och spruta. Enligt Fredrik Nilsson måste man lämna två meter till dikeskanten och det är där han nu odlar den här bifodergrödan.

Fredrik själv är både intresserad av projektet och tycker det är viktigt och rekommenderar även andra att göra detsamma.

– Det är viktigt för bina och naturen tjänar på det, säger han.

Någon direkt ekonomisk vinning har han inte av den här odlingen.