Diskussionen om skilda valdagar för valen till riksdagen, kommunfullmäktige och landsting/region har kommit och gått genom åren. En åsikt är att rapporteringen kring rikspolitiken tar bort strålkastarljuset på den lokala politiken. Bengt Cete från Miljöpartiet skriver under på det.

– Min personliga åsikt är att vi borde införa delade valdagar. En valdag för riksdagen och mellan riksdagsvalen har vi val till kommunerna och regionerna/landstingen. Det är som vi hade före 1970 och skulle innebära att de lokala frågorna får större betydelse för väljarna.

Tidigare har det gjorts kopplingar mellan vårt höga valdeltagande och de gemensamma valdagarna. Men Bengt Cete tror inte direkt på det sambandet.

– Om lokalpolitiken får större utrymme krävs det att vi som lokalpolitiker måste vara mer på tå. Vi skulle också få en mycket mer mångfacetterad demokrati där de lokala frågorna får ett större utrymme i media. Det är bara en vinst med det. Jag tror att minst lika många skulle rösta, säger han.

Bengt Cete menar att dagens verklighet med gemensam valdag gör att de lokala partiorganisationerna påverkas i för stor grad av hur det ser ut på riksplanet.

– Vi kan göra ett mycket gott arbete lokalt och samtidigt spelar det ingen roll. Vad som händer på riksplanet spiller över på den lokala organisationen. Jag tycker det är synd och inte så bra för demokratin, säger han.

Med Bengt Cetes förslag skulle det vara val i Sverige vartannat år. Exempelvis 2026 till Riksdagen, 2028 till kommunerna och landstingen/regionerna och sen till Riksdagen 2030 för att följas av ett val till kommunerna och landstingen/regionerna 2032. Han vet inte om det finns något stöd för ett sådant förslag i Riksdagen. Men i en debattartikel i Dagens Nyheter får han stöd av Olle Wästberg, ordförande i 2014 års demokratiutredning.

"För att den lokala politiken ska få en starkare ställning och för att medborgarna ska få större löpande inflytande krävs att den gemensamma valdagen avskaffas. Det är en process som regeringen – oavsett hur den är sammansatt – bör starta direkt efter valet för att göra det möjligt med skilda valdagar för lokala och nationella val från och med 2026", skriver han.

– De lokala frågorna drunknar i mediebruset. Det har vi sett i det här valet. Jag är oroad över det, säger Bengt Cete.