Norrköping

Runt om i landet slår olika slags grupper, bland annat så kallade irländska och brittiska asfaltarbetare, upp läger här och där. Ibland sker det på skogsstigar på privata markägares mark och ibland i parkområden eller på parkeringsplatser på kommunägd mark. I Norrköping har vildcamparna sedan drygt en månad slagit läger på Himmelstalundsområdet, bakom Stadium Arena bara ett par hundra meter från Norrköpings camping.

– Det är samma problematik som man har haft i Stockholm och i Malmö. Jag tycker att det är ett absurt regelverk, säger Danielsson som till hösten är tillbaka som riksdagsledamot.

Dels tycker han det är fel att markägaren ska tvingas utföra polisarbete för att få fram vildcamparnas personnummer och sedan vända sig till kronofogden som gör en utredning för 600 kronor per person som ska avhysas. Dels pekar han på risken att allemansrätten, som unik rättighet i EU, urholkas när de skyldigheter som finns inte respekteras.

– Det är orimligt att ansvaret för att ta bort skräp och sköta sanitet ska ligga på markägaren när hen inte har rätt att omedelbart begära avhysning av vildcampare, säger Staffan Danielsson.

Under sin tid i riksdagen arbetade han för att få till en lagändring, men fick inget gehör.

– Jag får ofta starka positiva reaktioner från allmänheten när jag tar upp det här, men det allmänna debattklimatet där många tycker så synd om vildcamparna och EU-migranter gör att man inte kommer vidare. Men jag tror att det är ett våldsamt feltänk. Alla regler måste gälla alla.