I maj 2017 kom Eon och Norrköpings kommun överens om att den oljeeldade hetvattencentralen i det inre av hamnen ska avvecklas och rivas. Under 2020 tas den ur drift och sommaren 2021 ska Eon ha lämnat tomten Skeppsdockan 3.

Norrköpings kommun kan gå vidare med projektet Inre hamnen.

Eon kan samtidigt ta den nya anläggningen, som ska ligga på Kiselgatan på Ingelsta, i bruk och därmed också få en något lättare resa mot målet på en framtida produktion som till hundra procent sker med återvunna och förnybara bränslen.

Artikelbild

| Mot målet. När den oljeeldade hetvattencentralen i Inre hamnen försvinner får Eon lättare att uppnå sina egna miljömål. Produktionschefen Jonas Lind siktar på förnybara och återvunna bränslen till 100 procent år 2025.

– Vi siktar på att uppnå det till 2025, säger Jonas Lind, produktionschef i Norrköping för Eon Energilösningar.

– Vi är redan en bra bit på väg mot det målet. Nu ligger vi på runt 95 procent. Men vi ger oss inte förrän vi har tagit den sista biten också. Det är vårt sätt att ta ansvar för klimatutvecklingen. Vi ligger redan bra till i kretsloppet där vi använder samma saker, som avfall från samhället och restprodukter från skogen, flera gånger innan det anses som förbrukat. Men det är en liten bit kvar.

Den nya anläggningen – arbetsnamnet är för tillfället Ingelstaanläggningen – kommer att drivas med bioolja. Det ska också finnas möjlighet att konvertera driften till att ske med mald pellets. Tester där oljan byts ut mot biobränsle ska genomföras under våren vid Eons reservanläggning i Navestad.

– Det är värdefullt, säger Jonas Lind. Vi vill inte gå direkt på skarpt läge när den nya anläggningen tas i bruk. Nu hinner vi förebereda oss. Även om man delvis måste tänka på ett nytt sätt. Biooljan har ju till exempel en lagringstid på cirka två år och vi kan därför inte ha för stora lager själva. Kedjan måste vara snabbare.

Artikelbild

| Dieselfritt. Sedan en tid tillbaka drivs alla maskiner på Händelöverket med den vegetabiliska oljan HVO.

Den nya anläggningen på Ingelsta blir således viktig för Eon inte minst ur miljösynpunkt.

Men det pågår även andra interna satsningar för att uppnå "hundraprocentsvisionen". Panna 12 på Händelöverket, som förbrukar 15 000 ton kol om året, får allt mindre betydelse i framtiden och dess dagar bedöms som räknade när den sista lilla biten mot hundra procent ska räknas hem. Sedan en tid tillbaka sker dessutom alla interna transporter och lastningar på Händelöverket med maskiner som drivs med HVO-bränsle, en sorts vegetabilisk olja baserad på exempelvis skogsavfall och animaliska fetter. Dieseln, 180 kubik om året tidigare, är nu helt ratad.

Artikelbild

| Tankar. Leif Nilsson, arbetsledare på maskinsidan, tankar numera med bioolja istället för diesel.

– Fungerar jättebra, konstaterar arbetsledaren Leif Nilsson och fyller skopan på sin hjullastare med rykande flis.

– Vi som kör märker ingen skillnad mot tidigare.

Artikelbild

| Flyttklart. På den här ytan, kvarteret Ledaren på Ingelsta, kommer Eon att bygga sin nya hetvattencentral.

Arbetet med detaljplanen för den nya hetvattenanläggningen pågår och den beräknas bli antagen i vår. I samband med det köper Eon den 15 000 kvadratmeter stora, obebyggda tomten av kommunen.

– Innan bygglovet är klart vet vi inte exakt hur anläggningen ska se ut, säger Jonas Lind. Bilden vi har nu är snarare ett förslag och en arbetsskiss. Men det är samtidigt vår ambition att den ser ut så också i verkligheten.

Precis som den nuvarande hetvattenanläggningen, Skeppsdockan, kommer dess ersättare att i första hand fungera som en reservanläggning, redo att producera värme till kunderna i händelse av driftstörningar på Händelöverket eller vid extra kall väderlek.

– Det känns naturligt att släppa Skeppsdockan, säger Jonas Lind. Norrköping växer och behöver plats för nya bostäder. Vi kom överens med kommunen på ett bra sätt.