I de fyra partiernas överenskommelse för de kommande fyra åren finns förstås en rad punkter med.

– Låt oss kalla det för en regeringsförklaring. Den är övergripande. Preciseringarna kommer i budgeten, sade Lars Stjernkvist (S) och känner ingen oro för att den inte ska gå igenom fullmäktige, trots att Kvartetten nu är i minoritet.

Skolan är det allra viktigaste.

– Skolresultaten måste förbättras. Utvecklingen där är avgörande, mer än något annat, för hur kommunen utvecklas på alla områden, sade Lars Stjernkvist.

I överenskommelsen står att alla elever ska gå ut både grundskolan och gymnasieskolan med godkända betyg.

Är det här något ni klarar under mandatperioden.

– Nej, svarar Lars Stjernkvist och Reidar Svedahl (L) samtidigt och tar till exempel upp alla nya elever som kommer in sent i skolan.

– Men riktningen ska vara tydlig, tillägger Lars Stjernkvist och i överenskommelse står om ökade resurser, rättvis fördelning och stärkt elevhälsa.

Karin Jonsson (C) är bortrest och partiets politiska sekreterare Roger Sandström pratar om bland annat om näringslivsfrågor.

– Där har vi ett stort arbete.

Och han pratar om bredband.

– Självklart är det en fråga vi måste jobba hårdare med, säger han.

Kristdemokraten Eva-Britt Sjöberg har trygghet som tema och på hennes lista finns till exempel riktat föräldrastöd, mindre barngrupper i förskolan och en utveckling av familjedaghem.

– Och vi behöver fokusera mera på funktionshinderområdet och på en utbyggnad av LSS-boenden, säger hon.

Reidar Svedahl pratar om ökad delaktighet, både när det gäller kommunanställda och kommuninvånare.

– Vi politiker kan fatta beslut om en massa saker, men det blir inget av om vi inte får med oss i första hand de 11 000 anställda i kommunen, säger han och tror att om kommunen blir bättre på det så kan de 11 000 kommunanställda jobba som om de vore betydligt flera.

Lars Stjernkvist varnar för en kärvare ekonomi när andel förvärvsarbetande minskar och andelen unga och gamla ökar.

– I det här läget blir det ännu viktigare vad vi prioriterar, säger han och då är det skolan som gäller först och främst.

Ljuralänken då? Det besked som ges är att alla partierna i Kvartetten ännu inte tagit ställning, men att beslut ska fattas under hösten. Hittills är det bara KD som satt ner foten och partiet har sagt nej.

– Vi är fortfarande olika partier och ibland kan man landa i olika slutsatser. Frågan om Ljuralänken är inget som hotar vårt samarbete, säger Lars Stjernkvist.