Under 1960-talet genomgick stadsdelen Marielund i Norrköping stora förändringar. Gamla uttjänta bostadshus revs på löpande band och det beryktade miljonprogrammet kom med sina elementhus att skapa helt nya miljöer i kvarteren kring Bergslagsgatan och Värmlandsgatan.

Sonja Åströms hattaffär stack ut i miljön.

Den tidigare vedboden med en dörr och ett enda skyltfönster saknade rinnande vatten men kunde i gengäld stoltsera med kamin, kokplatta och grannskapets tydligaste butiksskylt. "Modeaffär" stod det med svarta bokstäver rakt över fasaden. Omöjlig att missa. När den gamla bilden, "Då-bilden", togs i augusti 1965 sjöng förvisso verksamheten på sista versen, men fru Åström, modist till titeln, kunde se tillbaka på 20 år i butiken och en strid ström av stamkunder.

Artikelbild

| 2017. Nej, att det har legat en modeaffär här är naturligtvis omöjligt att ana i dag. Bakom tegellängan sticker Marielund upp med sina karaktäristiska elementhus. Området genomgick en omfattande förändring under 1960-talet.

– Visst går damerna mycket barhuvade numera, sa Sonja Åström i en NT-intervju, men tiderna i branschen är inte alls så dåliga. När våren kommer och det drar ihop sig till första maj vill man ha en hatt i alla fall. Och på hösten, ja då måste man helt enkelt ha något på huvudet.

Enligt dåtidens telefonkatalog hade Sonja Åströms "Modeaffär" gatuadressen Värmlandsgatan 30 i kvarteret Plysaren, även om fasaden således vette mot Bergslagsgatan. Mitt emot ylleväveriet Järven. I samma telefonkatalog kallades dessutom affären för "Erikssons Eftr" och Sonja Åström hade mycket riktigt tagit över rörelsen i mitten av 1940-talet efter fröken Margit Eriksson, som i sin tur hade ägt den i åtta år. Sonja Åström blev därmed egen företagare efter att tidigare ha varit anställd på "Stråhatten".

Åtskilliga hus i det nedslitna Marielund jämnades med marken i början av 1960-talet. Smålandsgatan försvann helt när miljonprogrammet, som skulle bygga bort den svenska bostadsbristen, skapade nya kvarter med hjälp av de förproducerade elementhusen. Marielund ansågs som "mycket begärligt" ur bostadssynpunkt i kraft av sitt centrala läge. En omfattande sanering var dock ett måste.

– Vi planerar att bygga hus i fem och sex våningar, sa direktör Karl-Erik Anebäck på Hyresbostäder i en NT-intervju. Helt utbyggt räknar vi med att det blir 600 lägenheter. Det innebär att i runda tal 2 000 människor kommer att bo i området som ju ligger mycket centralt. Vi hoppas kunna bygga husen som elementhus, det gäller ju att så mycket som möjligt utnyttja elementfabriken.

Artikelbild

| Modetips. Anneli Albertsson (till vänster) och Sofie Karlsson på "Sandströms" i Norra Promenaden beättar om det aktuella vårmodet för damer.

Den nya elementfabriken vid Marieborg invigdes hösten 1965 och försåg bostadsområdena Marielund och Navestad med förproducerade byggelement. De berörda delarna av Norrköping genomgick en snabb förändring.

På den nytagna bilden, "Nu-bilden", sticker Marielunds sexvåningshus upp bakom den tegelröda längan där, framför allt, tekniker från Tele 2 har sin arbetsplats. Ännu längre ned på bilden, i riktning mot Stockholmsvägen, skymtar ännu en tegellänga som fungerar som garage. Alla de gamla fastigheterna från förr är rivna och av "Modeaffären" syns naturligtvis inte ett spår. Inte ens den pampiga björken till vänster om entrén finns kvar.

Men även efter "Modeaffären" lever naturligtvis modet som sådant vidare.

I alla tider om än i andra former, i andra butiker.

Där kvinnorna på 1960-talet gick till "Modeaffären" skulle de mycket väl kunna gå till "Sandströms" i Norra Promenaden i dag. Det är bara några kvarter mellan de båda butikerna och även "Sandströms" har sin beskärda del av trogna stamkunder. De mest trogna och inbitna säger kanske till och med fortfarande "Lagos" trots att det var 2007 som butiken bytte både ägare och namn. Nu beger vi oss i alla händelser dit för att scanna av det aktuella dammodet våren 2017.

– Mycket blommigt, säger Sofie Karlsson. Så är det alltid på våren. Det exploderar nästan. Nu är det också mycket marint tema med blått och vitt ihop i randiga mönster. Även det marina brukar återkomma vår efter vår.

– Nu börjar också säsongen för de större festerna, fyller kollegan Anneli Albertsson i. Studentfester och bröllop. För vår del märks det av att försäljningen av klänningar ökar. De flesta av vår kunder tillhör 50 plus och många av dem återkommer regelbundet. Det gör det förstås extra roligt att jobba här.

Hattarna då? Sonja Åström försåg ju i första hand damerna med hattar – "en helt handsydd klockhatt i gyllenbrun sammet med tätt stickade brätten", som det beskrevs i NT-artikeln från 1965.

– Nej, nu är det väldigt få som frågar efter hattar, säger Anneli Albertsson.

Som sagt, modet lever vidare.