Lekplatsen är planerad att byggas nästa år och ligger vid Tamburinens skola, på en grönyta bredvid skolans fotbollsplan.

– Parken ligger fint med en liten skogsdunge intill. Man kan jobba både med vanlig lek och naturlek i lekmiljön, säger landskapsarkitekten Olivia Thörn på samhällsbyggnadskontoret.

Men vad det blir för lekredskap får barnen på Tamburinens skola och på Trombonens förskola bestämma.

Artikelbild

| Systrarna Lowissa och Esther berättar att de önskar att lekplatsen får en snurrkarusell, en studsmatta och en vanlig gunga eller en med tak över.

– Det är ju barnen som ska leka här sedan. Därför är det jätteviktigt att de får vara med och tycka till om hur det ska bli. Vi brukar försöka genomföra dialoger i våra projekt i den mån det fungerar. Här har samarbetet med skolan och förskolan fungerat jättebra, säger Olivia Thörn.

Förskolan har bidragit genom att skicka in tankar och förslag via mejl. Men i skolan började landskapsarkitekterna med att berätta för elevrådet hur det går till att bygga en lekplats. Från undersökningsfas till projektering, där man bestämmer och ritar upp vad som ska finnas på lekplatsen, och slutligen byggfasen.

– Vi berättade om olika faktorer som kan påverka hur det blir. Att man till exempel kan hitta arkeologiska fynd i marken som gör att projektet stoppas eller fördröjs. Eller att budgeten kan förändras, säger Olivia Thörn.

– Barnen i elevrådet kom med härliga infallsvinklar och tankar. De var eftertänksamma och tog uppgiften på allvar, berättar landskapsarkitekten Linnéa Wallertz.

Artikelbild

| Enkätsvaren ligger i ett kuvert för varje klass.

Elevrådsrepresentanterna spred sedan informationen och en enkät till klasserna. Syskonen Lowissa, 8 år och Esther, 11 år sitter båda i elevrådet.

– De var roligt att få vara med, tycker båda.

Artikelbild

Omkring 280 skolbarn i åldrarna 6–13 år fick svara på enkäten som var tydlig med bilder för olika svarsalternativ. Bland annat fick de kryssa i favoritfärg och om de helst vill ha en solbänk, hängmatta, mjuk gräsmatta eller ett bord med brädspel.

– När så många röstar förstår barnen att det kanske inte blir precis som man själv vill, men att man har fått tycka till. Det är en del av den demokratiska processen, säger Olivia Thörn och påpekar att arbetssättet går i linje med barnkonventionen som nästa år blir inkorporerad i svensk lag.

Artikelbild

– För oss är det här ett unikt tillfälle att höra vad så här många barn tycker om lekredskap och lekmiljö. Det känns fantastiskt att få in åsikterna. De kan vi ta med oss i andra projekt.

Bland annat planeras en lekmiljö i Hageby i kvarteret Dörren som byggs 2020 och i år ska lekplatsen Flaggan vid Nya torget byggas om och Lagerlundaparken ska fräschas upp.

Artikelbild

Temat för lekplatsen vid Tamburinen är musik, eftersom många skolor och förskolor i Klockaretorpet har namn efter instrument. I lådan med barnens svar som landskapsarkitekterna hämtade på tisdagen finns också barnens egna förslag på vad lekplatsen ska heta.

När skolan börjar igen räknar landskapsarkitekterna med att återvända till skolan och berätta om utfallet av enkätundersökningen.