TIPS: Det kan du göra på nyårsafton.

Att använda fyrverkerier under nyårsafton är tillåtet i Norrköping, dock med vissa begränsningar. Bland annat får man inte fyra av några raketer innanför promenaderna, då krävs det tillstånd av polisen. Nära sjukhus, vårdhem, äldreboenden och begravningsplatser gäller samma sak. Men annars är det mellan klockan 18.00 och 03.00 under nyårsafton fritt fram att använda fyrverkerier – om du är över 18 år. Smällare är dock enligt lag förbjudna sedan 2002.

Polisen får många samtal under nyårsafton kopplade till incidenter med fyrverkerier.

Artikelbild

| Rädda djur. Kritiker av fyrverkerier lyfter ofta fram att djur mår dåligt av det höga smällandet.

– Det är allt från personer som ringer för att de blir störda eller för att deras djur blir rädda, men också för att det skjuts raketer på olämpliga sätt. I värsta fall rör det ju brott, om någon skjutit in i bostäder eller siktat på folk, säger Thomas Agnevik, presstalesperson vid polisen i Östergötland.

Reglerna kring användningen av pyrotekniska varor som fyrverkerier regleras dels i lagen, dels i de kommunala allmänna lokala ordningsföreskrifterna.

– Vad som händer skiljer sig från fall till fall. Det lindrigaste brottet är att skjuta på förbjuden plats eller tid, det är ett brott mot ordningslagen och ger böter. I allvarligare fall handlar det om att personer har för stora raketer eller att man olovligen innehar raketer, exempelvis om man är under 18 år, säger Thomas Agnevik.

Brott man kan göra sig skyldig till om man använder fyrverkerier på fel sätt är exempelvis framkallande av fara för annan eller vållande till kroppsskada, om den som skjutit raketen haft uppsåt eller visat oaktsamhet, berättar Agnevik vidare.

Artikelbild

| Som en hälsning till det nya året lyfter den svävande lyktan - Khum Loy mot himlen. Ett alternativ till de sprakande fyrverkerierna.

– Men förutom det rent straffmässiga som eventuella böter, riskerar man också stora skadeståndsanspråk om man genom fyrverkerierna förstör annans egendom till exempel. Det kan ofta bli bra mycket dyrare än själva bötern, säger Thomas Agnevik.

Men det finns fler regelverk som bör tas i beaktning, till exempel för den som vill skicka iväg en svävande lykta, Khum Loy, istället för raket i nyårsnatten. Finns en flygplats inom en radie på tio kilometer fågelvägen, ska man i god tid kontakta flygplatsen, enligt Transportstyrelsen. Anledningen är att piloter kan bli störda av lyktorna vid start eller landning.

– I princip hela Norrköpings stad faller inom den här radien. Grundregeln är att man alltid ska kontakta flygplatsen om man planerar att släppa iväg en lykta, och så kommer man överens om en tid för uppsläppet, säger Camilla Lundell, chef för flygtrafikledningen vid Norrköpings flygplats.

När försäkringsbolaget If lät 3 500 personer delta i en undersökning om raketer, uppgav nästan var tredje person att de är ganska eller mycket positiva till fyrverkerier, jämfört med var fjärde person som är mycket eller ganska negativa. Den främsta anledningen är enligt statistiken att djur blir rädda, och att människor kan skada sig.

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) skadas också omkring 100 människor varje år av raketer, men antalet skador som leder till längre vård på sjukhus har mer än halverats under perioden 1997–2014, enligt MSB. Vad gäller rädda djur vill Svenska Kennelklubben förbjuda försäljning av fyrverkerier till privatpersoner helt, med anledning av att så många hundar blir rädda och får panik av det smällande ljudet, enligt ett pressmeddelande.

Förutom att ha koll på var och när man får fyra av sina fyrverkerier, finns några fler tips. Att vara nykter, noggrant följa instruktioner och bruksanvisning, hålla behörigt avstånd och att visa hänsyn är några av de råd som MSB ger till den som vill använda fyrverkerier.