– Här har det varit en stor tjusig byggnad på 1600-talet, säger arkeolog Hanna Menander vid Statens Historiska Museer.

Utgrävningsplatsen ligger intill Renströmmen. Här har nu arkeologerna gjort flera spännande fynd efter sju veckor av undersökningar. Det mest fascinerande är upptäckten av ett stort hus som är flera hundra år gammalt. Huset har varit en av flera handelsgårdar i området där stadens överklass huserat. Det är en tydlig kontrast mot industriarbetarnas bostäder som vid samma tid låg lite längre nedför Strömmen.

Arkeologernas undersökning har tagit de så långt bakåt som till 1600-talet. Av det stora huset finns flera spår, tydligast är källaren som har en mycket välbevarad stenläggning. Det går också att se resterna av trappor, en kakelugn och ett tegelvalv. Fynden kan avslöja mycket om hur de som bodde här levde förr.

Artikelbild

| Stenläggning. Det som en gång var golvet i den stora handelsgårdens källare är väl bevarat. Vid fotändan syns resterna av ett tegelvalv som lett ut mot gatan.

– Nu förstår vi mer hur bebyggelsen sett ut och hur människor levt, en rumslig struktur över den gamla staden, säger Hanna Menander.

För några veckor sedan kunde vi rapportera om att arkeologerna hade funnit ett välbevarat utedass vid platsen. Nu har de altså gjort ytterliggare ett fynd som bidrar till att teckna ett djupare porträtt över hur staden såg ut.

– Huset ligger på ett väldigt intressant läge nära Strömmen. Där har vi fortfarande stora fina byggnader från 1600-tal. Det är inte fattigt folk som har bott här, utan de har haft det bra, säger Hanna Menander.