Den här lektionen jobbar Linn och hennes klasskompisar med det som kallas talrektanglar.

– Matte är kul och samtidigt är det svårt. Det är kul för att man får klura lite på saker, men tabeller kan vara svåra ibland, säger Leonora.

Deras mattelärare Rikard Gustafsson är en av kommunens utvecklingsledare i matematik. Han förklarar det här med talrektanglarna. De innehåller olika många rutor och kan se olika ut, även om antalet rutor är detsamma, beroende på om de till exempel visar tre gånger fem eller fem gånger tre. Talrektanglarna är ett sätt att visa multiplikationstabellerna, mer än med bara siffror.

Artikelbild

| Linn och Leonora tycker båda att matte är kul, men svårt ibland.

– Ett sätt att göra matematik konkret, förklarar han och tillägger att förståelse skapar motivation.

Det nationella projektet är ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Nationellt Centrum för Matematik och fem kommuner, bland andra Norrköping. Här är också Smedbyskolan, Svärtingehus, Uttersberg och Åbymoskolan med.

– Syftet är att ta fram ett stöd för hur lärare kan organisera undervisningen och att ta fram ett material, säger Rikard Gustafsson.

Syftet med det är att öka likvärdigheten i undervisningen så att alla elever får de kunskaper de behöver.

Artikelbild

| Tobias är snabbt igång med redovisningen om vad han har lärt sig.

Rikard Gustafsson testar olika så kallade teman av undervisning. För varje lektion får han veta exakt vad och hur han ska göra. Han känner igen en hel del från sitt vanliga sätt att arbete, men en del är nytt, som det där med talrektanglarna.

Projektet pågår under tre år, men man har redan sett resultat. I de första experimentklasserna var framstegen märkbara jämfört med kontrollgurpperna.

Artikelbild

| Varje elev skriver om vad han eller hon har lärt sig.

Dagens lektion ger eleverna möjlighet att både tänka, räkna och resonera om matematik.

Först berättar Rikard för eleverna vad som är målet med lektionen så att alla vet det.

Artikelbild

| Multiplikationstabeller kan bli lättare att förstå med talrektanglar.

Sedan pratar eleverna två och två en stund om några matematiska ord – multiplicera, dividera, rektangel och primtal.

– De behöver diskutera så här så att alla får chansen att använda orden, även om alla inte räcker upp handen, säger Rikard.

Artikelbild

| Ludwig tycker matte är kul eftersom man får tänka ganska mycket.

Efter det går de tillsammans igenom orden och många bidrar med var sin bit.

– En rektangel har två långsidor och två kortsidor, säger en och andra fyller i att det är en matematisk figur, att den har fyra hörn, raka sidor och räta hörn.

Artikelbild

| "Förståelse skapar motivation", säger läraren Rikard Gustafsson.

Efter det blir det talkör med alla på en gång.

– Ett är en etta, två är två ettor, tre är tre ettor, fyra är fyra ettor, men också två tvåor.

Och så hela vägen till tolv som är tolv ettor, men också två sexor och tre fyror.

– Eller fyra treor eller sex tvåor, lägger en elev till.

Tillsammans har de gjort som en stor karta med talrektanglar och en stund pratar de om den, innan var och en ska skriva ner vad de lärt sig på senaste lektionen.

– De är inte vana vid att jobba så här riktigt. Det ska bli lite spännande, säger Rikard till oss.

Eleverna tar itu med uppgiften utan att tveka.

Ludwig skriver om primtal och han vet precis vad det är. Det är ett tal som bara kan delas med sig självt och med talet 1.

– Matte är kul. Man får tänka ganska mycket, säger han.

– Det är lite mittemellan, tycker klasskompisen Tobias.

– Det går ganska bra för mig så det är ganska kul ändå.  Man kan ha nytta av matte när man blir stor och kanske ens barn frågar något eller när man kan räkna hur man ska dela på saker så att alla får, säger han.