Framtidens cykelparkeringar ser lite annorlunda ut jämfört med dagens. Målet är framför allt att göra cykelställen mer säkra.

– Vi jobbar för att höja standarden och utöka antalet cykelparkeringar i kommunen, säger Emelie Palmberg, trafikplanerare vid Norrköpings kommun.

Just nu ligger kommunen i förhandling gällande cykelprodukter som cykelboxar, tvåvåningsställ och cykelpumpar.

– Vad det blir för produkter eller vilka platser det blir, vet vi inte än. Det är under utredning, säger Palmberg.

Men klart är att det i månadsskiftet november/december blir cykelboxar vid den nya pendlarparkeringen vid Brunnssalongen på Himmelstalund.

– Där blir det en säker cykelparkering i form av låsbara boxar. De finns redan i exempelvis Jönköping. Vi kör på Himmelstalund först, därefter följer flera olika ställen i staden, säger Palmberg.

Ett ställe som samlar många cyklister och cyklar är Resecentrum. Ett medborgarförslag på ett parkeringshus har fått nobben.

– En sådan investering kommer inte att göras innan ombyggnaden av Resecentrum. Cykelparkeringen hanteras och utreds inom projektet för nya Resecentrum, vi satsar på andra alternativ för bättre cykelparkering, säger Emelie Palmberg.

Kommunens förhoppning är att fler och säkrare cykelställ ska ge fler cyklister på Norrköpings gator.

– Det är jätteviktigt att vi får fler att börja cykla. Det behövs för att skapa en hållbar stad när Norrköping förtätas och antalet invånare ökar.