På onsdagen kom beskedet: Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp överklagan som gäller bygglovet för berg- och dalbanan Wildfire i Kolmårdens djurpark, som redan har börjat byggas. Beslutet om överprövning togs redan den 29 september, men nu har alla involverade jurister undertecknat protokollet – och därmed har beslutet blivit offentligt. Det beslut som så småningom tas av Mark- och miljööverdomstolen kan inte överklagas.

– Vi håller på att prata oss samman med våra jurister. Vi har ingen kommentar till det här just nu, säger parkchef Niklas Palmqvist till NT på onsdagsförmiddagen.

Hovrättsrådet Mikael Hagelroth vid Svea Hovrätt är en av juristerna som beslutat att ge de klagande prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen. Han berättar att det är tre kriterier som man går efter när man bedömer om det ska ges prövningstillstånd, men att man inte berättar vilket av kriterierna man framför:

Artikelbild

| Djurparkens plan från början var att bergochdalbanan skulle ha premiär 2016.

– Vi kan tycka att ärendet ska granskas djupare eller att det ska ändras, eller så kan det vara viktigt att få ett prejudikat, säger han.

Det här är ett bygglovsärende och de överklagande har bland annat anmärkt på att det behövs en detaljplan för området. Bygget av berg- och dalbanan har redan inletts och prövningstillståndet innebär inte att bygget måste stoppas under tiden Mark- och miljööverdomstolen handlägger ärendet. Mikael Hagelroth tror att överprövningen kan ta ett par månader, men nu tar andra jurister över.

– Som byggherre kan man fortsätta bygga, men det är på "egen risk". Det finns inget byggförbud, men man kan ju få riva, säger han.

När Mark- och miljööverdomstolen granskar ärendet har den möjlighet att ta in kompletterande fakta, om det anses nödvändigt.

– Nu är målet helt öppet, säger Mikael Hagelroth. Fram till den 5 november har Kolmårdens djurpark på sig att inkomma med svar över beslutet:

– Jag vet inte om de kommer att ansöka om anstånd, säger Mikael Hagelroth.

Makarna Maino och Anders Öhrn, stockholmare med fritidshus i Kolmården, hör till dem som begärt att deras överklagan ska få prövas i Mark- och miljööverdomstolen. Tidigare togs ett beslut av Mark- och miljödomstolen, som de inte var nöjda med:

– Vi har inte förväntat oss något, vi har bara gjort vad vi kan för att ändra på det här, svarar Anders Öhrn på frågan om ett prövningstillstånd förväntades.

– Vi är en av närmaste grannarna till djurparken och är väldigt oroliga över att det medför en förskräckligt massa skrik, säger han om att få en berg- och dalbana i grannskapet.

Han påpekar också att det finns ett naturreservat i området, och där önskar han största möjliga tystnad:

– I berg- och dalbanan blir det 130 meters fall rätt ner i 85 graders vinkel. Då kommer det att blir höga skrik. Och vagnarna kommer att gå minst varannan minut hela dagen, säger han.

Anders Öhrn anser att berg- och dalbanan är ett tecken på vad djurparken strävar emot:

– Att bli en nöjespark som finansierar djurparken. Det är ett jätteområde där man vill göra attraktioner, och det är i praktiken redan klart. Det är inget officiellt, men vi som fastighetsägare får en del information, säger Anders Öhrn.

Han tror att själva berg- och dalbanan kan konstrueras så att den inte ger ifrån sig störande ljud, men säger:

– Man kan inte tysta 20 ungdomar som sitter på toppen av berg- och dalbanan och skriker som besatta!