– Det är pajasvarning för inspektionen, säger Magnus Dahlgren, fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Norrköping.

Här är upprörd över delar av det stoppade förslaget som knappt fått någon uppmärksamhet över huvud taget.

Det gäller omvärderingen av bostäder. Om en bostadsägare gör en kraftig förändring av bostaden som höjer dess värde, skulle ägaren enligt FI:s förslag, inte få göra någon omvärdering av den för att kunna låna, oftare än vart femte år.

En omfattande om eller tillbyggnad skulle inte drabbas av femårsregeln.

– Men renovering av enbart kök eller badrum, eller tillbyggnad av balkong, anses i normalfallet inte vara en avsevärd värdeförändring, skriver FI i sitt nu nedlagda förslag till amorteringskrav för bolån.

– Det minsta man kan säga om det är att det är ogenomtänkt, säger Magnus Dahlgren. Det här är egentligen det mest allvarliga med hela förslaget.

Kök, badrum och balkong är investeringar på åtminstone tre till fem hundra tusen kronor. Det är investeringar som FI ville begränsa genom att stoppa möjligheten att låna till dem.

– Det här förslaget verkar inte ha fått någon uppmärksamhet, säger Magnus Dahlgren. Trots de omfattande konsekvenserna det skulle fått, har mina kunder inte en susning om det.

Inte bara bolånekunderna skulle drabbats, utan också en del av den svenska ekonomiska tillväxten.

– Det här skulle påverkat byggindustrin på ett märkbart sätt, säger Magnus Dahlgren. Hela förslaget är anmärkningsvärt.