Trackuback AB bildades sommaren 2018 av Mårten Swärd, Hjalmar Granberg och Pelle Filipsson. En trio med gedigen kunskap inom bland annat kultur, historia och datavisualisering. Under hösten har utvecklingsarbetet pågått intensivt med tekniktester och prototypbygge och nu har företaget fått ett kvitto på att man tänkt rätt.

Vinnovas fond Innovativa startups ger Trackuback AB 300 000 kronor för att företaget ska kunna utveckla idén vidare mot en färdig produkt.

– Vi har stora visioner och ambitioner med vår idé och vi räknar med att ha en produkt klar för allmänheten under 2019. Det känns fantastiskt att Vinnova tror på oss, säger Pelle Filipsson.

Trackuback AB bygger en plattform för webben där man levandegör vårt kulturarv på ett visuellt spännande sätt. Med hjälp av material från bland annat Lantmäteriet och olika museer vill man skapa en spännande historisk upplevelse som kan vara individuell på det sätt som användaren önskar.

Den som vill ta del av historieupplevelsen kan starta ett konto hos Trackuback och prenumerera på tjänsten under valfri tid.

– Vi börjar i Sverige, men kan tänka oss att vi framöver även utvecklar bolaget internationellt, säger Pelle Filipsson.

Trackuback AB antogs i januari till Riksantikvarieämbetets nationella Kulturarvsinkubator i Visby. Dessutom har företaget initierat två examensarbeten på Medieteknikprogrammet på LIU och byggt kontakter hos partners inom myndigheter, bolag och föreningsliv.