Bara i tre kommuner av Sveriges 290 är löneläget sämre än i Norrköping för undersköterskor. Det här uppmärksammar Vänsterpartiets i sin valsatsning.

– Undersköterskor är en kraftigt eftersatt grupp och samtidigt är det ett bristyrke. Vi tror att det är dags att satsa extra på den här gruppen som exempelvis vårdar våra äldre. Vi föreslår en lönesatsning på 1 000 kronor mer i månaden. Det har gjorts satsningar på andra arbetsgrupper. Nu är det dags att satsa på lågavlönade, kvinnodominerade, yrken. Det är också en jämställdhetsfråga, säger Vänsterpartiets förstanamn till kommunalvalet, Nicklas Lundström.

Enligt Nicklas Lundström kommer lönesatsningen kosta runt 27 miljoner kronor. Partiet ser inga behov av att höja skatten för att finansiera det extra löneutrymmet.

Artikelbild

| "Ett annat förslag är att undersköterskor ska kunna träna på arbetstid. Det skulle kunna hjälpa till att få ner sjuktalen", säger Nicklas Lundström (V).

– Vi tror inte att överskottsmålen i kommunen behöver vara så stora som i dag. Men den här satsningen skulle sannolikt kunna ligga inom den lokala lönepotten. Möjligen genom att extra lönesatsning på vissa redan högavlönade grupper uteblir, säger han.

Vänsterpartiet vill också göra andra satsningar på gruppen. Kortare arbetstid har partiet talat om länge och vill nu införa det i kommunen.

– Vi vill också införa sextimmars arbetsdag på prov på tre hemtjänstenheter av kommunens trettio. Vi ser allt fler lyckosamma försök på andra håll. Sjuktalen minskar har det visat sig. Det här skulle kunna göra Norrköpings kommun till en attraktiv arbetsgivare, säger Nicklas Lundström.

Sophia Jarl (M) är skeptisk till Vänsterpartiets förslag om kortare arbetstid.

– Jag förstår inte hur man ska få ihop det. Höjda löner och sänkt arbetstid kostar pengar för kommunen. Varifrån ska man ta dessa?

Samtidigt delar hon Vänsterpartiets uppfattning om att undersköterskornas löner i Norrköping måste höjas. Samtidigt finns det ideologiska skillnader mellan partierna hur det här ska gå till.

– Kvinnodominerade yrken är tyvärr många gånger förknippat med låga löner. Jag är av uppfattningen att en lönesatsning samtidigt ska gå hand i hand med sänka skatter för låga inkomster. Det som räknas är vad man får kvar i plånboken. Vi har ett flertal gånger under mandatperioden gett förslag på höjda löner inom vård och omsorgsyrken i Norrköpings kommun. Ingen av dessa gånger har vänsterpartiet i Norrköping stöttat oss i detta. Vänsterpartiet föreslår ju ofta skattehöjningar och då skulle effekten ändå vara noll med de som har låga inkomster.