Det kan vara svårt att förstå att Lotta som äger hela fastigheten skulle behöva gå till tingsrätten och begära kvarsittningsrätt för att kunna flytta hem. Men det kan bli följden när det handlar om samboegendom och det uppstår en konflikt om vem som ska få bo kvar.

Fredrik Preetzmann har lång erfarenhet av ärenden av det här slaget. Han vill rekommendera alla blivande sambor att skriva ett samboavtal för att det vid en separation inte ska råda något tvivel om vem som äger vad i hushållet.

Fredrik Preetzmann är inte närmare insatt i ärendet, men tycker ärendet verkar ha tagit alldeles för lång tid att avgöra för tingsrätten. Hon flydde från hemmet tillsammans med den minderårige sonen den 24 april och tingsrätten fattade den 18 september om att hon skulle få kvarsittningsrätt. Därefter tog Kronofogdemyndigheten beslut om att mannen skulle avhysas den 18 oktober.

– Att avgöra ett kvarsittningsärende ska inte behöva ta mer än en eller max två månader. Men det gäller att trycka på rätt tangenter när man begär kvarsittningsrätt. Den som har barn boende hos sig stadigvarande vinner alltid, säger Fredrik Preetzmann.