De två ledamöterna är Marie Bagler och Billy Gustavsson. Just nu är de ute och informerar om den verksamhet som antidiskrimineringsbyråerna bedriver. Idag finns 16 olika byråer runtom i landet. En av dem ligger i Norrköping, med en räckvidd över hela länet.

Alla byråerna har dock inte samma förutsättningar, kommun och antalet anställda avgör, menar Billy Gustavsson och Marie Bagler.

– Men genom att vi nu blir en organisation kan vi gemensamt driva frågor på riksnivå och försöka påverka ministrarna, säger Billy Gustavsson, tidigare själv riksdagsledamot.

En av de viktigaste frågorna är finansieringen.

– Det arbete vi bedriver är oerhört betydelsefull för samhället, men det bygger mestadels på ideell grund. Vi har ett fast statligt anslag som fördelas på samtliga byråer, oavsett hur många det är eller hur många som jobbar på varje. Det behövs mer pengar för att utbilda, informera och ge kunskap, det som vi jobbar för, säger Marie Bagler.

Ännu är arbetet med den gemensamma organisationen bara i uppbyggnadsfasen. Ett steg att gå vidare är genom analysgrupper som ska titta närmare på vad som bör utvecklas.

– När det gäller Östergötland har vi ansökt om pengar för att göra en kartläggning av hur det ser ut inom de kommunala verksamheterna och de som är knutna dit. Det gäller alla former av diskriminering. Resultatet kan vi sedan ta med oss på riksnivå, säger Marie Bagler.