Tittar man lite närmare på den gula, fina byggnaden i hörnet Nygatan/Östra Promenaden ser man att fasaden börjat spricka. På flera ställen är sprickorna täckta med nät, på andra ställen finns det inget nät..

Lars Löfgren på Hyresbostäder förklarar bakgrunden.

– Det aktuella huset är av naturliga skäl inte byggt enligt modellen som man gör nu, huset är exempelvis inte byggt på pålar, säger han.

Artikelbild

| Hyresbostäder har 24 lägenheter i den aktuella byggnaden, samtliga boende måste flytt ut under renoveringen.

Därmed blir byggnaden mer sårbar för samtidens utmaningar – främst när det gäller förändringar av grundvattnet.

– När grundvattennivån sjunker innebär det att marken under huset förändras. Jorden torkar ut och sjunker ihop.

Detta i sin tur bidrar till marksättningar i husgrunden – något som i sin tur orsakar sprickor i väggarna.

– Vi har kommit fram till att husgrunden måste stabiliseras. Det är inte fara för liv och lem, men i förebyggande syfte har vi beslutat att huset måste stärkas, säger Löfgren.

Artikelbild

| Nygatan 157/Östra Promenden 48 byggdes 1898. Nu börjar huset få problem med marksättningar.

Enligt Löfgren har man haft koll på fastigheten sedan många år tillbaka.

– Det är lite lurigt. Det kan gå flera år när det inte blir några sättningar alls. Sedan dyker problemen upp igen.

Artikelbild

Marksättningarna har orsakat sprickor i fasaden. Nu måste husgrunden stabiliseras och stärkas.

Än så länge har man inte kommit fram till vilken metod som ska användas, men klart är att huset måste stå tomt när arbetet påbörjas.

– Det kommer bli allt för stökigt att bo där under renoveringsarbetet, konstaterar Las Löfgren.

Artikelbild

Det är den sjunkande grundvattennivån som ställer till det för den gamla byggnaden.

Hyresbostäder, som är fastighetsägare för just den här delen av Nygatan 157 och Östra Promenaden 48, har haft en dialog med sina hyresgäster i huset. Senast våren 2019 måste samtliga vara ute ur byggnaden.

– Vi jobbar på att hitta likvärdiga och acceptabla boendealternativ för våra hyresgäster under den här tiden. Totalt handlar det om 24 lägenheter.

Artikelbild

– En del har redan hittat en lösning och flyttat ut, andra håller på att leta efter lägenheter där man kan bo under tiden. Det här kommer att lösa sig innan vi börjar renovera, säger Lars Löfgren.