Kommuninvånaren föreslår att kommunen slutar med nyårsfyrverkerier och gärna kan ersätta dem med en lasershow.

I förslaget från tjänstemännen beskrivs de negativa effekterna av fyrverkerier, till exempel med husdjur som blir skrämda och vilda fåglar som kan utsättas för stor press under en stund. Miljön påverkas genom att antalet partiklar i luften ökar när fyrverkerierna avfyras och nedfallande sotpartiklar kan innehålla rester av metaller, även om påverkan över året blir liten.

Kommunen har under många år ordnat fyrverkerier några gånger om året med det kommunala bolaget Upplev Norrköping som arrangör. Under förra året började bolaget undersöka alternativ till fyrverkerier med syfte att Norrköping ska bli en fyrverkerifri kommun.

I våras bestämde bolaget att Valborgsfirandet och Augustifesten ska vara fyrverkerifria. Under årets Augustifest blir det heller ingen ersättning för fyrverkerierna. Kommuninvånarnas reaktioner har mest varit positiva, men på nyårsafton tror ändå tjänstemännen att Norrköpingsborna förväntar sig något slags upplevelse.

En rad kommuner har slutat med nyårsfyrverkerier och ofta ersatt dem med till exempel en lasershow eller projiceringar mot en fasad. Men medan nyårsfyrverkerierna i Norrköping har kostat ungefär 150 000 kronor, kan en ljus- eller lasershow kosta minst 500 000 kronor.

Förslaget är att kommunstyrelsen ska besluta om att avstå från nyårsfyrverkerier och att låta Upplev Norrköping utreda och föreslå ett alternativ.