Vi träffar henne och Hampus, två elever som började på Spegeln i höstas.

– Jag hade inte så stora förhoppningar när jag började här. Jag hade gett upp om skolan. Nu har jag verkligen förändrats, både genom att jag jobbar mera och som person, säger Amanda.

Hon beskriver sig själv som att hon varit ett "problembarn", en som ställt till kaos. Varken hon eller Hampus gick särskilt mycket i skolan på högstadiet.

– Det var så mycket folk och det var inte så många som förstod en riktigt. De lade inte så mycket tid på elever på en personlig nivå. Här känner man sig väldigt trygg eftersom man vet att alla har haft problem. Man behöver inte anstränga sig för att passa in. Man kan öppna sig mera här, säger Hampus.

– Här förbereder de en för det mesta i livet, motgångar och såna saker, säger Amanda.

– Man lär sig rutiner, hur man beter sig på ett arbete. Man vet hur man ska göra, säger Hampus.

De tycker att Spegeln behövs så som verksamheten är i dag och de skulle gärna se flera sådana här ställen.

– För elevernas hälsa, inte bara vår, utan för de som börjar sedan, säger Hampus.

Efter ett halvår här har de nu planer för framtiden.

– Förut hade jag inte det. Jag tänkte att jag kommer aldrig att klara mig. Nu har jag ett helt annat tänk. Jag kommer att kunna få ett jobb, säger Amanda och har en plan i flera steg.

Hampus har förhoppningar om ett jobb direkt efter Spegeln, även om det kan bli något annat senare i livet.

Båda tycker de att de har fått en andra chans i livet genom Spegeln.