I mitten av december skrev NT om att det populära frilufsområdet Ågelsjön utanför Norrköping skulle bli nytt naturreservat.

Men nu är beslutet överklagat. Ett jaklag och skogsindustrikoncernen Holmen AB ogillar det fågeljaktförbud som länsstyrelsen fattade i samband med att Ågelsjön skulle bli naturreservat.

– Det är brukligt att man inför fågeljaktsförbud när områden blir naturreservat. Dels för fåglarnas skull, men också för mäniniskorna. Frilufsaktiviteterna kan krocka med den jakten, säger Claes Svedlindh, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen i Östergötland.

Jakten på älg och rådjur påverkas inte av naturreservatbeslutet.

– Dessutom kan man få tillåtelse att jaga fåglar om man söker tillstånd hos oss, säger Svedlindh.

Ärendet går nu vidare till regeringen.

– De har säkert en hel del annat att göra, så det här kommer ta tid.

Hur känns det att det slutgiltiga beskedet dröjer?

– Det är klart att vi se att naturreservatet öppnar så fort som möjligt, men samtidgt tillhör det här spelets regler, säger Svedlindh.

Det är i sin roll som ägare av jakträtten vid Ågelsjön som Holmen väljer att överklaga.

– Vi vill att man ska följa de regler som finns enligt jakträtten. Det blir enklare att ha samma regler för alla djur, säger Maria Hedqvist, fastighetschef på Holmen Skog.

Att söka tillstånd för fågeljakt skulle enligt Hedqvist innebära en adminstrativ krånglig process.