Detta framgår av Trafikverkets förslag till nationell infrastrukturplan för åren 2018–2029, som presenterades och lämnades över till Regeringen på torsdagen. I förslaget har Trafikverket listat en lång rad infrastrukturprojekt som man anser bör prioriteras under den här perioden. Totalt sett omfattar förslaget satsningar på över 600 miljarder kronor under den aktuella perioden och bland dessa förslag märks bland annat Ostlänken mellan Järna och Linköping och E22:s förbifart i Söderköping, som båda föreslås genomföras.

Trafikverket förklarar i sitt förslag till nationell infrastrukturplan att ett tillskott av pengar skulle kunna ge en rad andra investeringar än de som prioriteras i förslaget.

Där ingår bland annat projektet att binda samman E22 med E4 i Norrköping, som enligt beräkningarna skulle kosta omkring 1,1 miljarder kronor. Projektet omfattar en rad förändringar av vägar i och utanför staden.

Artikelbild

| Blir det en jättesatsning i Norrköping?

Ett av syftena med projektet är att få trafikanter att välja bort vägen genom Norrköping för att istället ta andra vägar runt staden.

Om planerna i framtiden blir verklighet kommer man att bygga den så kallade Händelöleden mellan Herstadberg och Händelö – en tre kilometer lång förbindelse med en ny bro. Mellan Ståthögaleden och Söderleden i höjd med Sjötullsgatan ska man bygga Johannisborgsförbindelsen, som inkluderar en ny bro över Strömmen. En annan större förändring är att utöka antalet körfält på Söderleden mellan Ljura och Sjötullsgatan till fyra. Nya busskörfält ska byggas på Hamnbron–Söderleden–Söderköpingsvägen och vid trafikplats Ljura ska infrastrukturen anpassas så att trafikanter på ett mer naturligt sätt väljer vägen via Söderleden istället för att köra genom stan.

Vid sidan av detta ska Sandbyhovskroken förbinda Ståthögavägen med Riksvägen.

Det är planen, men projektet ingår ännu inte i de satsningar som Trafikverket anser bör genomföras under 2018–2029. Enligt Trafikverket kan det bli aktuellt först om det skjuts till mer pengar.

– Jag var nog klar över att det skulle bli väldigt svårt. Nu har vi ändå fått den största satsningen i modern tid med Ostlänken, men det är ändå en liten framgång att det ändå nämns i planen. Trafikverket har sagt att det är viktigt, men att de inte ha pengar nu, säger kommunalrådet Lars Stjernkvist (S).

Förslaget till nationell infrastrukturplan är Trafikverkets idé för hur man bör satsa på infrastruktur de kommande åren. Regeringen kommer under våren att fastställa en plan för perioden, baserat på det förslag som lämnats, meddelade infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) på en presskonferens på torsdagen.