I onsdags kunde NT berätta om hur kommunrevisionens ordförande i januari 2016 tillrättavisade överförmyndaren från sin hustrus mejl och därefter undertecknade i egenskap av ordförande för kommunens revisorer. Detta i samband med att överförmyndaren granskade Peter Åbrodds hustru i hennes roll som god man.

Händelsen anmäldes inte som jäv förrän i juni 2017, ett och ett halvt år efter att den inträffat. Och då först efter påtryckningar från både kanslichef Pär Höglund och stadsrevisor Caroline Nyman.

Oppositionsrådet Sophia Jarl är gruppledare för Moderaterna i Norrköping. Hon säger att hon fick veta vad som hänt i samband med NT:s artikel, och att hon har pratat med Peter Åbrodd under dagen.

Artikelbild

| Moderaternas partiledare Sophia Jarl har fortsatt förtroende för Peter Åbrodd som ordförande för kommunrevisionen.

– Det är givetvis olämpligt att han svarat via sin frus mejladress och att han gjort det som avsändare revisor, säger hon.

Vidare anser Sophia Jarl att det hela är utrett.

– Peter har gett en ursäkt till överförmyndaren och en förklaring till vad som hänt. Jävsförhållandet med hans fru är reglerat, om än lite sent.

– Kommunens tjänstemän har inte kontaktat mig i min roll som gruppledare för Moderaterna, jag ser det som att de har åtgärdat ärendet, säger hon.

Artikelbild

| Kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S) anser att fullmäktiges presidium ska hantera ansvarfrågan.

Sophia Jarl kan inte heller se hur Peter Åbrodds beteende skulle kunna upprepas, och säger att hon fortfarande har förtroende för sin kollega.

– Utifrån den information jag har i dagsläget har jag förtroende för Peter i hans roll som revisor, säger hon.

Artikelbild

| Eva Andersson, vide ordförande för kommunreviosionen, kände inte till jävsituationen förrän i mitten på juni.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S) tycker att det är viktigt att fullmäktiges presidium utreder vad som hänt.

– Det som gör det extra allvarligt är att revisionen har en särställning, och då är det extra viktigt med ett gott omdöme och opartiskhet, säger han.

Däremot vill han inte uttala sig om förtroendefrågan.

– Det är fullmäktiges presidium och fullmäktige som ska avgöra frågan om förtroende, säger han.

Eva Andersson (S) är vice ordförande i kommunrevisionen.

– Jag fick reda på vad som hänt inför junisammanträdet med revisionen. Jag pratade då med Peter Åbrodd och sa att det var viktigt att han lyfte det med revisionsgruppen, säger hon.

Eva Andersson bekräftar att både mejlväxlingen och jävsituationen kommer att tas upp i nästa dialog med fullmäktiges presidium.

– Vi måste informera om den uppkomna situationen och följderna därav, säger hon.