– Vi kommer att inleda en utredning om bristerna som tas upp i JO-anmälan och har skickat en remiss till Försäkringskassan, som de får yttra sig om , säger Lia von Sivers, byråchef hos JO.

Eva Nordqvist, rättschef på Försäkringskassan, har dock inte sett remissen än.

– Jag kan inte säga något förrän vi fått remissen från JO. Men varje sådan här händelse där det blivit fel tar vi på största allvar.

När Försäkringskassan får remissen från JO görs en intern utredning.

– Vi tittar på vilka åtgärder vi har har vidtagit och vad vi behöver göra för att det inte ska hända igen. Det kommer framgå av det yttrande som vi lämnar, säger Eva Nordqvist.

På JO inväntar man Försäkringskassans utredning och yttrande. Det skickas sedan till anmälarna som får kommentera det. Därefter fattar JO beslut i ärendet.