LÄS MER: Inflyttningen i kvarteret i full gång

Joanna Pierre har uppdrag för flera av de stora byggherrar som just nu uppför nya hus i Norrköping. Hennes senaste färgsättningsuppdrag är kvarteret Mjölnaren i Västgötebacken där nybyggt av HSB ska samsas med Industrilandskapet.

– Det är viktigt att ta stor hänsyn till miljön och när jag är klar vill jag att människor ska ströva förbi utan att haka upp sig på husens färg, säger Joanna Pierre, bebyggelseantikvarie med egna företaget Kulör of Sweden. Jag har höga mål med mitt arbete och hoppas att den färgsättning jag skapar idag kan bli ett världsarv någon gång i framtiden.

Artikelbild

| Nybyggt. I kvarteret Mjölnaren i Norrköping möts ett nytt kvarter och Industrilandskapet. Bebyggelseantikvarien Joanna Pierre har varsamt färgsatt det nya.

Joanna Pierre brinner verkligen för att prata färg och i hennes ateljé i utkanten av Norrköping trängs färgburkar ur en egen kollektion med färgprover och hennes livsviktiga färgkort.

– Allt handlar om färgfamiljer, förklarar Joanna Pierre. Jag har skapat en metodik utifrån NSC-systemets uppbyggnad. När jag ska färgsätta ett nytt kvarter vet jag att det hela kan harmoniera om jag håller mig inom samma grupp under projektets olika delar.

Vi åker till Västgötebacken och Joanna Pierre förklarar hur det nya röda huset i Mjölnaren pratar med Gamlabro längre ner i backen.

– Det är nästan som musik, säger Joanna Pierre. Jag slår an en grundton här uppe och sedan ska det spela på ett skönt sätt nerför backen. Ingen ska liksom lägga märke till färgen på huset utan bara gå förbi med en bra känsla i kroppen.

Artikelbild

| Helhetsperspektiv. Innan Joanna Pierre släpper ett färgsättningsuppdrag är varje detalj på ett nytt hus inkluderad i färgsättningen.

Huset är en sak men det finns också viktiga detaljer som Joanna inte släpper till någon annan att bestämma om. Stuprör, plank, trapphus och parkbänkar vid husen måste integreras.

– Jag går varsamt fram, säger Joanna Pierre. Jag älskar arkitektur och har goda samtal med både stadsarkitekten och stadsantikvarien om miljön i Norrköping och vi har en samsyn om hur man förskönar Norrköping.

Artikelbild

| Färgfamilj. Bebyggelseantikvarien Joanna Pierre har en egen metodik för att dela in färger i olika grupper så att de ska samspela fint.

Joanna Pierre har färgsatt bland annat kvarteret Spinnrocken i city och nu drar hon sig tillbaka från Västgötebacken för där har inflyttningen precis startat. Men egentligen är det konstigt att färgsättningen hamnar hos en bebyggelseantikvarie, menar hon.

– Arkitekter idag får ytterst lite färglära i sin utbildning, säger Joanna Pierre. När byggherren sedan ansöker om bygglov kan det bli tvärstopp och då blir jag inkallad. Skönhetsvärden får stå tillbaka för funktion och ekonomi men så kan man inte tänka långsiktigt. Det vi skapar idag ska hålla för många generationer.