Uppdraget består av att kontrollera tunnornas storlek, skick, att de finns i rätt antal samt att byta ut vissa av de dekaler som indikerar vad som ska slängas i dem.

Ungdomarna har åtta veckor på sig. I områden med besvärlig terräng och där avstånden mellan husen är långa kommer dock bil användas.

– Vi får se om vi hinner alla på åtta veckor, annars får vi fortsätta till hösten, säger Hanna Andersson, som är utredningsingenjör på kommunala Nodra och leder inventeringsprojektet.

Artikelbild

| Bastunna med nya dekaler.

Efter att ha tittat närmare på vad folk kastar i sopornahar man upptäckt att det verkar råda viss förvirring kring vad som egentligen ska slängas i soptunnans olika fack. För att förtydliga detta byter "brännbart" namn till "restavfall".

­­– Mycket av det som slängs i brännbart tillhör inte den kategorin. Restavfall handlar om det som finns kvar när bland annat matavfall, förpackningar, el och farligt avfall är sorterat. Några exempel kan vara blöjor, disktrasor, topps eller CD-skivor, om man har några kvar, säger Hanna Andersson.

Vad tror du ommarkeringarna kommer att få för effekt?

– Kommunikation är viktigt. Vi vill bryta myten om att allt brinner och sträva efter en bättre miljö. Vårt mål är att Norrköpings kommun ska ha Sveriges bästa avfallsverksamhet, säger Hanna Andersson.