Det har varit många turer kring detaljplanen för området Marby 6:4, det som kallas Marby strand. Den detaljplan för området som Kommunfullmäktige antog i februari 2017 har överklagats i flera instanser och för drygt två veckor sedan kom beskedet att Mark- och miljööverdomstolen upphäver den helt, vilket berör planerna på 175 nya bostäder. Domen går inte att överklaga.

Överdomstolen bedömer att kommunen brustit i detaljplaneprocessen och att det saknas laglig grund för att upphäva strandskydd. De har inte tagit ställning till andra invändningar mot planen eftersom de som angetts är tillräckliga för att upphäva planen. Tjänstemännen menar således att domen är svårtolkad och Stadsplaneringsnämnden har därför beslutat att anlita en juristfirma för att gå igenom den.

– Vi kommer anlita en jurist som är specialist på sådana här domskäl för att utreda vilken väg framåt som är mest lämplig, säger Kikki Liljeblad (S), ordförande i stadsplaneringsnämnden i Norrköpings kommun.

Artikelbild

| Mark- och miljööverdomstolens dom är "inte lättolkad" enligt Kikki Liljeblad (S).

– Kan det finnas fler saker som måste göras om? Och ska vi i nästa förslag till detaljplan ta ett större eller mindre område? Det är sådant vi vill ha hjälp med att tolka.

Hur lång tid processen kan ta innan en ny detaljplan kan presenteras är enligt Kikki Liljeblad "omöjligt att säga".

– Från det att juristen börjar titta på domen till att vi får ett svar tror jag kan ta tre månader. Men sedan beror det på flera saker hur vi ska gå vidare, till exempel överklagandet av gatukostnadsutredningen. Vi behöver ta ett helhetsgrepp på detta.

Gatukostnadsutredningen gjordes ihop med detaljplanen och visar hur mycket varje fastighetsägare ska betala när området byggs ut. Den har nu överklagats till Högsta förvaltningsrätten.

Magnus Gullstrand är planarkitekt på Stadsbyggnadskontoret och den som handlägger ärendet. Han säger att det dröjer åtminstone till början av nästa år innan det finns något svar att ta ställning till.

Kan det bli så att det inte blir någon detaljplan alls?

– Det vet jag faktiskt inte. Det är ju nya politiker i presidiet efter årsskiftet som får avgöra om och hur vi ska hantera ärendet vidare. Men det är ju ett stort tryck, med många som väntat i många år på beslut, så jag gissar att det blir någon typ av ny detaljplan.

LÄS MER:

Politikern: Oklart vad domen betyder

Marbyfamiljen ger snart upp hemmet

Husägare förlorade om gatukostnader