Jessica Frisk var tidigare verksamhetschef för kirurgen. Sedan någon månad tillbaka är hon ny vårddirektör på Vrinnevisjukhuset. Hon kan inte uttala sig om enskilda patienter, men besvarar gärna på allmänna frågor kring gastric bypass-operationer.

Hur många gastric bypassoperationer genomförs årligen på Vrinnevisjukhuset?

– Det varierar något, men det rör sig om runt 250 operationer. De allra flesta går bra och patienterna är nöjda. Om man ser till svåra komplikationer ligger de på cirka tre procent av operationerna, men då ska man tänka på att vi opererar patienter med högre riskfaktorer än många andra sjukhus.

Artikelbild

| Enligt Jessica Frisk, vårddirektör på Vrinnevisjukhuset, förbättras livskvaliteten hos de flesta som genomfört en gastric bypass-operation.

Varför väljer man att operera bort fetma?

– Kirurgi bör vara sista utvägen som bot mot fetman och dess följdsjukdomar, men i dagsläget finns ingen dokumenterat lika bra eller bättre behandling med kvarstående effekt. Fysisk och psykisk livskvalitet förbättras hos de flesta, men inte hos alla.

– När det inte blir bra av olika anledningar är det olyckligt. Bland det svåraste vi har att göra är att försöka identifiera de patienter vi tror att risken för komplikationer och lidande efter operation är större än den faktiska nyttan man kan åstadkomma med operationen.

Vilka risker finns det i samband med gastric bypass-operationer?

–Det finns alla risker som hör samband med operation, det vill säga blödning, blodproppar, infektioner och så vidare. De är tack och lov mycket ovanliga. Det finns även komplikationer som inte härrör till själva operationen utan snarare andra sjukdomar eller symtom som patienten bär med sig.

Hur informerar ni inför operationen?

– Vi kallar först till ett stormöte, dit vi uppmanar patienten att ta med en anhörig eller vän. Vid detta tillfälle håller en kirurg och en dietist tillsammans en förläsning om risker och nytta med operationen. Den presentation som används finns också tillgänglig på vår hemsida. Vid slutet av mötet delas ett informationshäfte med skriftlig information ut, som deltagarna uppmanas läsa hemma.

– Det är vår uppgift att informera om både risker och nytta med operationen. Vi gör sedan den sammanvägda bedömningen, på ett besök på mottagningen hos ett multiprofessionellt team, om patienten lämpar sig för kirurgisk åtgärd av sin fetma. Beslutet tas av ett team med kirurg, dietist, kurator samt sjuksköterska, och är beroende av en uppriktig dialog med patienterna, där de för sin egen skull måste ge oss all information om sina tidigare och nuvarande besvär för att vi ska kunna hjälpa dem på bästa sätt.