Stadsplaneringsnämnden hade redan godkänt detaljplanen för den första etappen av projekt Inre Hamnen. I måndags godkände även kommunpolitikerna det första steget av tre mot en ny stadsdel. Samtliga ledamöter gjorde tummen upp för byggplanerna i Saltängen. Byggstart för gator, kajer och andra offentliga platser kan ske under senare delen av 2018. De första husen kan börja byggas 2020.

Många fördelar lyftes fram när kommunfullmäktige diskuterades.

– Det handlar om stadsutveckling. Inre Hamnen kan bli ett besöksmål liknande Västra Hamnen i Malmö, sa Bengt Cete (MP).

Gunnar Bredin (M) uttryckte glädje över att projektet äntligen blir av. Han berättade att det fanns stora planer för hamnen redan under hans tid som vice ordförande i fullmäktige för 25 år sedan.

Nicklas Lundström (V) välkomnade byggandet av nya bostäder, men betonade klassaspekten. – Det är viktigt att det satsas på hela staden. Det är långt till Inre Hamnen om man bor i Navestad. Vi riskerar att bygga in ekonomisk segregation om vi fortsätter att bygga som vi gör.

En detaljplan ger förslag på hur mark och vatten ska användas i ett område. Arbetet med en detaljplan för den andra etappen är påbörjat, och planarbetet förväntas gå snabbare i nästa steg. I etapp två ingår även planer på att anlägga en ny gång- och cykelbro över Strömmen vid småbåtshamnen. Kommunen räknar med att det ska bli cirka 3 000 nya bostäder i Inre Hamnen när det är klart.