Vid en rondell mitt emot Stadium Arena och Himmelstalundshallen kommer den nya arenan att stå klar till hösten 2018 (zooma in på kartan här intill). Idag utövas friidrott på Borgsmo idrottsplats, men det har funnits önskemål om en ny arena i flera år och frågan aktualiserades inför SM-veckan i fjol sommar.

I januari berättade kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S) i NT att det skulle bli en ny arena, som kommunen hyr ut för 3,5 miljoner kronor per år till friidrottsklubben Tjalve.

Nu har Sören Karlsson vid kommunens Ekonomi- och styrningskontor i ett tjänsteutlåtande föreslagit att kommunfullmäktige och kommunstyrelsen godkänner att ett hyresavtal för friidrottsarenan träffas med kommunala bolaget Samhälls- och Eventfastigheter AB. Kommunfullmäktige föreslås ockå att uppdra till kommundirektören att teckna nödvändiga hyresavtal.

Artikelbild

| Ny arena. Den här bilden togs vid lag-SM på Borgsmo Idrottsplats i fjol. Till hösten 2018 ska en ny arena stå färdig.

En kommunal stamfastighet avstyckas och överförs till bolaget, och bygget startar senare i år:

– Vi har analyserat en del olika alternativ, men det här låg bäst till med hänsyn till området, säger Sören Karlsson om arenans placering

Fördelarna med läget är bland annat att det finns tillgång till parkering – och att vindförhållandena är bra för slutspurterna. Dessutom finns en naturlig sluttning för både sitt- och ståplatsläktare. Till nackdelarna räknas bland annat att kastträningsbanan har mindre bra vindförhållanden och att Skälvs väg måste dras om cirka 550 meter. Arenan rymmer som mest 2 500 åskådare.