Kommunen har färdiga planer för hur både invånare och besökare ska kunna njuta mera av närheten till Strömmen i Industrilandskapet och kommuninvånarna har fått vara med och säga hur de vill ha det.

Kärleksparken, längs vattnet från Skvallertorget bort till Stadsmuseet, är redan klar.

Grytsparken, där Moa Martinson står staty lite längre uppströms på andra sidan vattnet, står på tur. Där kommer det att byggas en brygga ut över vattnet och bli lite mera grönska.

Artikelbild

| Vid Hästskodammen, just nu tömd på vatten, planerades bland annat platåer över vattnet, men det stoppas.

På sitt senaste sammanträde beslutade tekniska nämnden att det arbetet får dra igång enligt planen, trots att det blir dyrare än först beräknat. Kostnaden blir runt fem miljoner kronor.

Sedan har nämnden använts så mycket av de 9,9 miljoner som den fått för de här tre projekten att den inte har råd att gå vidare med de ursprungliga planerna för Hästskodammen.

– Projekten blir så oerhört dyra, säger kommunalrådet Karin Jonsson (C), som är ordförande i nämnden och konstaterar att de anbud som kommer in i upphandlingarna ligger väldigt högt.

Vid Hästskodammen har det funnits planer för ramper, sittrappor och platåer ut över vattnet. Förra året stoppades upphandlingen av projektet och det bantades en del innan det lades ut på en ny upphandling.

Artikelbild

| Hur det blir med avstängningen av Hamngatan och projektet här är oklart.

– Det hade bantats, men ändå blev det dyrare än i den första upphandlingen, säger Karin Jonsson.

Det här projektet stoppas och istället blir det en del enklare åtgärder för att öka tillgängligheten så att människor med funktionsnedsättningar också ska kunna ta sig dit.

Kanske blir det möjligt att gå vidare senare.

– Men vi i nämnden anser det inte rimligt att gå till kommunfullmäktige nu och äska mera pengar för det här. Det är ju inte livsnödvändigt, säger Karin Jonsson.

Ett annat projekt längs Strömmen är det som kallas Södra Kajen – från Grand Hotell och bort mot Strömsholmen. Planen är att stänga av Hamngatan och leda om trafiken längs Fleminggatan i stället och så bygga lekpark, kajpaviljonger med uteserveringar och flytbryggor med sittplatser ut över vattnet.

Förra året gjordes en upphandling där priset blev så högt att kommunen valde att avbryta och planen har förenklats bland annat genom att en av tre paviljonger har tagits bort.

Här finns ytterligare en osäker faktor.

För att förverkliga planerna behöver en del träd avverkas och frågan om det ska tillåtas eller inte ligger nu hos Mark- och miljööverdomstolen för avgörande.