Det var för hundra år sedan som grosshandlare Frans Blom lät bygga huset i kvarteret Renen med ambitionen att därmed lösa bostadssituationen för ensamma och fattiga kvinnor. Nu går Blomska hemmet in i en ny fas sedan Sefab tagit över fastigheten och projektet. Huvudbyggnaden ska rustas upp – bland annat med fyra paradlägenheter med tillhörande altaner på den nuvarande vinden – och den får dessutom sällskap av två flygelbyggnader med vardera elva lägenheter.

– Bygglovsprocessen pågår och förhoppningsvis får vi klartecken att dra igång arbetet nu under hösten, säger Sefabs vd Per Furuheim.

Per Furuheim har länge haft ett gott öga till Blomska hemmet. Redan för några år sedan gjordes ett första försök att få köpa fastigheten.

– Jag ringde dåvarande ägaren Hyresbostäder och anmälde vårt intresse. Det visade sig att de hade sålt huset veckan innan. Det kändes surt den gången, men nu ska det bli oerhört spännande att få återställa detta gamla fina hus i originalskick. Den nya fasaden blir exempelvis identisk med den ursprungliga. Vi kommer att bevara andan och själen i huset men samtidigt anpassa det till 2018.

En viss men klart märkbar känsla av institution har alltid präglat Blomska hemmet som dominerats av små lägenheter, långa korridorer och gemensamma badrum.

Nu blir det en ny planlösning och totalt ska huvudbyggnaden omfatta 22 lägenheter, i en mix av två-, tre- och fyrarummare. Och, jodå, alla med egna badrum och wc-utrymmen. De fyra vindslägenheterna om vardera 130 kvadratmeter blir huvudbyggnadens verkliga pärla och ett besök på vinden avslöjar ett imponerande nätverk av rejäla träbjälkar som nu bevaras för att skänka de bostäderna extra själ och synbar historisk koppling.

Vinden har även givit andra fynd.

Artikelbild

| Huvudbyggnaden renoveras ut- och invändigt och får sällskap av två flygelbyggnader.

– Vi hittade Frans Bloms egen bibel från 1862 på en takstol, säger arbetsledaren Jan Hermelin.

– Enligt en medföljande text får den inte lämna huset. Vi ska hitta ett bra sätt att ställa ut den tillsammans med hemmets gamla orgel och egna bibliotek som vi också har hittat.

Artikelbild

| Ett 20-tal uteplatser skapar möjligheter för de boende att bättre lära känna varandra.

En del av den stora och lummiga trädgården får ge plats åt de båda flygelbyggnaderna. Utemiljön kommer också att innehålla ett 20-tal uteplatser som ska främja grannkontakten.

Sefab räknar med att renoveringen kommer att ta ungefär ett år.