Norrköpingsföretaget Againity har uppmärksammats som ett företag som ligger i teknikens framkant. Bolaget har också haft en brant kurva vad gäller lönsamhet och att växa. Målet har varit att fördubbla omsättningen varje år sedan starten 2013. Det har man gjort. Och bolaget går med vinst. Med en grön strategi. Och priserna rasar in till företaget. Nyfikenheten från omvärlden verkar vara stor.

– I dag lever inte vi människor hållbart. Vår idé är att ta hand om energi som bara skulle kastas bort. Det eldas bokstavligen väldigt mycket till kråkorna, säger David Frykerås.

Han startade företaget 2013 tillsammans med Joakim Wren. Hans kompanjon undervisar i termodynamik vid Linköpings universitet. Idén om att spara energi hade funderat på länge. Allt sedan han på början av 2000-talet jobbade på oljeplattformar och såg energin bara gå rakt ut i luften. I korthet har företaget utvecklat ett turbinsystem som omvandlar svag spillvärme till grön el.

Artikelbild

| Againitys anläggning på Nodra, tidigare Norrköping vatten och avfall.

– Jag såg att mycket av energin som produceras med hjälp av dieselgeneratorer och gasturbiner blir till spillvärme och försvinner ut genom avgaser eller kylsystem. Det är otroligt dumt. Ska vi använda energin ska vi använda allt, inte slänga bort hälften, säger han.

I dag har bolaget nio anställda. Engagemanget är tydligt vad gäller miljö och klimat. Elin Ledskog, marknadschef och delägare, är civilingenjör i industriell ekonomi med energiteknisk inriktning. Hon var tidigare student på Linköpings universitet. För henne var klimatfrågan en viktig anledning till att hon i dag arbetar på Againity.

– Vi gör viktiga saker. Och det är många studenter som tycker att frågan om klimatet är viktigt. Överhuvudtaget märker vi att det finns en nyfikenhet om miljömedveten teknik. Kunderna driver på utvecklingen och kompetensen från utbildningarna är viktiga, säger hon.

– Jag tycker att det är bra att studenter ställer krav på arbetsgivarna om hållbarhetstanken. Företag som vill utvecklas kommer att behöva den kompetenta arbetskraften för att kunna möta konkurrensen, säger David Frykerås.

Artikelbild

| Againitys turbin omvandlar bland annat spilld värme från sopor till energi.

Får klimatfrågan tillräckligt med uppmärksamhet?

– Det finns ett före och efter Parismötet (december 2015). I stort sett alla är medvetna om vad som behöver göras, säger Elin Ledskog.

Artikelbild

| "Mycket hänger på kommuners ambitioner. Vi är glada att Norrköpings kommun samarbetar med oss", säger David Frykerås.

– Förutom USA:s nuvarande president. Vi kan inte hålla på och slösa med jordens resurser längre. Om vi fortsätter leva som vi gör kommer vi behöva fyra jordklot. Men det har vi inte. Så att arbeta miljösmart är otroligt viktigt. För oss och för de som kommer efter, säger David Frykerås.