Totalt åtta årsarbetare ska bort för att spara de fem miljonerna. Fem utav dessa arbetar inom barn- och ungdomsverksamheten.

– Det kommer absolut vara kännbart i form av en ökad arbetsbelastning. Fem personer är fem personer men samtidigt är barn och ungdom vår absolut största verksamhet, säger Roger Källs (S), ordförande i socialnämnden.

Besparingen innebär en risk för längre utredningstider och längre väntan på insatser för barn, ungdomar och deras familjer, enligt underlaget till besparingsförslaget. Kvalitén i myndighetsutövningen riskerar också att försämras. Roger Källs bedömer dock besparingen som görbar och menar att mycket förhoppningsvis kommer lösas med hjälp av nya lösningar som digitaliseringar. Han tycker inte att det i nuläget är aktuellt att be kommunfullmäktige om mer pengar.

Artikelbild

| Vänsterpartiets Mona Olsson säger att hon är förtvivlad över beslutet om ytterligare besparingar.

– Men känner vi att vi börjar få IVO-anmälningar eller att medborgare inte får den hjälp de ska ha enligt lag, då måste vi gå till fullmäktige och äska mer medel.

Anledningen till besparingen är enligt Roger Källs nästan uteslutande höga och ökande kostnader för placeringar av barn och unga.

– Och det beror på befolkningstillväxten där vi just nu har många barn och ungdomar.

Behöver inte budgeten anpassas efter det då?

– Visst kan det vara så, men kommunens ekonomi ser ju ut som den gör. Alla nämnder har besparingskrav och vi vet att vi kommer behöva spara även kommande år, därför måste vi försöka ställa om verksamheten, vända på vartenda öre och effektivisera.

Men Vänsterpartiets Mona Olsson (V), ledamot i socialnämnden, håller inte med. Hon anser att smärtgränsen för hur mycket man kan spara redan är nådd. Socialnämndens budget är underfinansierad, menar hon, och tycker att de borde be om mer pengar.

– Man kan inte bara säga att det ser ut som det gör, man måste ta fajten. Det är alltid välfärden som får stå tillbaka när det ska sparas och det allvarliga är att det drabbar våra mest utsatta. Vi kommer också få svårt att rekrytera personal när det ser ut som det gör – personal går redan på knäna.

Roger Källs anser dock inte att socialnämnden är underfinansierad.

– Vi har varit det tidigare, men sedan har vi fått tillskott varje år och klarat ekonomin.

Men Mona Olsson menar att tillskotten inte är någon reell ökning.

– Det vore konstigt om vi hade samma budget varje år, det här är ju bara en slags indexuppräkning – inga satsningar. Vi kan inte skära mer i verksamheterna nu!