Borgsmoskolan har i dag ett projekt med läxhjälp. Förutom kommunen går näringslivet in och stöttar, i det här fallet bostadsbolagen Rikshem AB och Hyresbostäder.

Lars Löfgren, marknadschef på Hyresbostäder, tycker att näringslivet måste vara en del i detta.

– Vi vill ha områden som är trygga och strukturer som fungerar, säger han.

– Att medverka i detta är lite att säkra framtiden, säger Roger Glemhorn, förvaltningschef på Hyresbostäder.

Läxhjälpen sker på frivillig basis, efter skoltid och man läser sex timmar i veckan. Det görs en studieplan för varje elev, och det skrivs även ett kontrakt med eleven. Så det är ett ansvar man tar på sig.

För närvarande är det cirka tio elever på Borgsmoskolan som har hjälp, och ytterligare 15 är tillfrågade. Det vanligaste är svenska som andraspråk och mattematik. Även Klingsborgsskolan och Navestadskolan har i dag läxhjälp. Kostnaden beräknas till cirka 10 000 kronor per elev och läsår.

– Det här är ett bra komplement, säger Olle Johansson (s), kommunalråd och menar att allt för få har gymnasiebehörighet efter nian.

Emma Keran läser psykiatri på universitetet och är läxhjälpare. Att vara läxhjälpare tycker hon är nyttigt.

– Dels ville jag testa något nytt, och det är ett jobb som gör skillnad. Det känns mycket viktigt, säger hon.

Just nu jobbar hon med Habsa Joseph som går i nian. De håller på med SO.

– Det går jättebra. Vi har hållit på i en månad ungefär, vi ses varje tisdag och torsdag, säger Habsa.

Det blir mer tid till att jobba med uppgifterna, menar hon. Och det finns en annan stor fördel också.

– Det är mycket lugnare på skolan nu.

Skolan har 260 elever, så efter klockan 16:00 är det väldigt lugnt i korridorerna, vilket påverkar studierna tycker hon.

AbtiasisJusuf går i nian. Han är jätteglad över att få läxhjälp.

– Det är mycket viktigt för att höja betygen, säger han.

Vad vill du läsa efter högstadiet?

– Till fotograf eller journalist!