Det skriver kommunekologen Eva Siljeholm och stadsantikvarie Hanna Domfors i sitt förslag till yttrande från kultur- och fritidsnämnden över den planerade vindparken utanför Marviken.

De skriver bland annat om skärgårdens unika och höga värden för turism, rekreation och friluftsliv och att de till stora delar är kopplade till tystnad och till upplevelser av storslaget och oexploaterat landskap.

I förslaget till yttrande beskrivs vattenområdet utanför Marviken som bland annat riksintresse för friluftsliv och för för naturvård. Där står också att en del av kusten har klassificerats som kustområde med speciella kulturmiljövärden av Riksantikvarieämbetet.

Artikelbild

| Vindpark Marviken. Upp till 14 stycken, 190 meter höga, vindkraftverk vill konsortiet få tillstånd att bygga utanför Marviken.

Vindkraftverken, som blir högre än Marvikens skorsten, kommer att påverka landskapsbilden negativt, står det vidare.

På onsdag ska politikerna i kultur- och fritidsnämnden ta ställning till förslaget.

I förra veckan valde politikerna i stadsplaneringsnämnden att gå emot sina tjänstemäns förslag och sade ja istället för nej till bygget. I början av nästa år ska kommunstyrelsen väga samman olika nämnders yttrande till ett gemensamt från kommunen.

Eftersom vindkraftverken ska byggas på bland annat öar och kobbar är det Mark- och miljödomstolen som beslutar, men om kommunen säger nej gör också Mark- och miljödomstolen det.