I slutet av november föll domen i tingsrätten. En dom som säger att Klas Adsell har haft de bygglov som kommunen under ett tiotal år förnekat, och att han i början på nittiotalet fått klarsignal att kulvertera den del av Torshagsån där hans dåvarande tomter låg.

– Min familj är de som farit mest illa av det här, säger Klas Adsell.

Enligt Norrköpings stadsjurist Charlotte Rydberg har bygglovsfrågan varit utagerad sedan längre.

Artikelbild

Klas Adsell har efter tjugo år fått rätt mot kommunen.

– Vi menar att vi lämnat besked till Klas om att han hade bygglov, men vi har inte varit tillräckligt tydliga, säger hon.

Allt började på nittiotalet då Klas Adsell byggde en 52 meter lång kulvert över Torshagsån. När kommunen som till en början gett Klas Adsell marklov, ändrade sig med motiveringen att kulverten stred mot gällande plan drog karusellen igång. Första turen gick till vattendomstolen, där kommunen hävdade att det var ett svartbygge. Men trots att domstolen lagligförklarade kulverten fortsatte kommunen förneka att han haft rätt att bygga. Drygt 60 gånger har Klas Adsell varit upp i rätten för sina mellanhavanden med kommunen.

– Det har funnits runt 50 beslut på fastigheten – att jag har bygglov för upplag av husvagnar, och att jag inte har bygglov, säger han.

Att kommunen nu ger Klas Adsell rätt beror inte på att ny information kommit fram.

– Vi har inte gjort någon ny genomgång. Vad vi har gjort är att vi tittat på kommunikationen mellan Klas och kommunen. Och han har fått information om att det varit okej att bygga.

– Om han fått olika information av oss är det den mest fördelaktiga bedömningen vi går efter. Och det är vad vi har gjort, säger Charlotte Rydberg.

Enligt Justitieombudsmannen (JO) ska myndighetsbeslut vara konkreta och tydliga. Och ett fall som Klas Adsell skulle kunna leda till kritik mot kommunen.

– Den information en myndighet lämnar ska vara korrekt, och man ska kunna lita på ett beslut, säger Lina Forzelius, byråchef på JO.

Under tiden tvisten med kommunen pågått har Klas Adsell haft en blogg där han gått hårt åt kommunala tjänstemän och politiker, och vid ett tillfälle blev han också dömd för förtal av ett kommunalråd i Norrköping. I nuvarande dom når parterna fram till en förlikning som säger att Klas Adsell förbinder sig att inte hänga ut eller på annat sätt misskreditera kommunens tjänstemän i offentliga sammanhang.