NT har vid flera tillfällen berättat om myggplågan under sommarhalvåret ute på Vikbolandet. Så kallade översvämningsmyggor invaderar ett område mellan Kättinge och Häradshammar. Speciellt de små barnen vid Kättinge förskola lider svårt och kan periodvis inte vistas ute, trots att det är sommar och sol utanför fönstret. Går de ut drabbas de av så många myggbett att de riskerar att bli sjuka.

Många vikbolänningar inklusive föräldrar till föreskolbarnen begärde att få bekämpa myggorna med ett biologiskt bekämpningsmedel. Men fick nobben av bygg- och miljönämnden. Där hänvisade man till en paragraf i miljöbalken som säger att för att det ska betraktas som en störning så krävs det att myggorna "ur medicinsk och hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig." Och det tyckte nämnden inte att den återkommande mygginvasionen på Vikbolandet levde upp till.

Dessutom hänvisade man till den utredning som Naturvårdsverket håller på med om hur översvämningsmyggor ska bekämpas och vilka risker som finns med det. Den utredningen ska vara klar till hösten i år och fram till dess tyckte nämnden att man kunde vänta med åtgärder.

Länsstyrelsen menar i sitt beslut, där ärendet återförvisas till bygg- och miljönämnden för vidare handläggning, att man inte ansträngt sig tillräckligt för att utreda vilken omfattning mygginvasionen har. Man konstaterar att inga besök gjorts vid förskolan. I stället menar länsstyrelsen att bestämmelsen i miljöbalken, som man hänvisat till, kanske kan appliceras på barnens miljö. Man borde därför utreda mer grundligt, innan man bestämmer sig för att den inte går att hänvisa till.