Kammarrätten slår i en dom fast att de kommunala gymnasieskolorna i Norrköping har gynnats gentemot friskolorna sedan de drivits med underskott. Underskott som i praktiken fungerat som resurstillskott - och som därmed även ska ges till de fristående skolorna.

– Vi tycker ju att det här är en bra dom såklart. Vi ska ha samma möjligheter som en kommunal skola att bedriva verksamhet och bidragen ska då vara lika stora som till en kommunal skola, säger Jimmy Kjellström, utbildningsdirektör på AcadeMedia.

Enligt hans vetskap är det här ett av de första fallen som prövats i kammarrätten gällande kommuner som driver gymnasieskolor med underskott.

Artikelbild

| Kommunen har tre veckor på sig att lämna in en eventuell överklagan.

Vad betyder det här för er verksamhet?

– Det betyder att vi kommer att kunna vidareutveckla de skolor vi har. Vi kommer att kunna ge eleverna bättre förutsättningar och öka resurserna till skolan, säger Jimmy Kjellström.

Hur mycket pengar det kan komma att handla om är dock oklart. Nu är det nämligen upp till Norrköpings kommun att göra en beräkning på vilket tillskott respektive skola har rätt till, beroende på programkostnad och elevantal.

Om kommunen väljer att överklaga kan också processen dra ut på tiden.

– Vi måste analysera domen först och se om vi ska gå vidare till Högsta förvaltningsdomstolen. Det måste vi ta med våra jurister, säger Lena Cademan Ottosson, ekonomichef på utbildningskontoret.

Olle Johansson (S), ordförande i utbildningsnämnden, har ännu inte hunnit ta del av domen.

– Men jag tycker ändå att om vi inte är överens om vad som är likvärdiga villkor så är det bra att man får en dom så att vi vet vad som gäller. Och då får vi förhålla oss till det, säger han.

Kommunen har tre veckor på sig att lämna in en eventuell överklagan.