Norrköpings kommun har fått flera förfrågningar från åkerier som vill köpa mark för att etablera verksamhet i Norrköping. Flera av dessa åkerier kommer att ha temporär uppställning för lastbilar som går i fjärrtrafik.

Från samhällsbyggnadskontoret föreslår man nu att det ska uppföras två stycken gemensamma, avgiftsbelagda, uppställningsytor som bekostas av kommunen. De ska vara avsedda för uppställning av tunga fordon, företrädesvis lastbilar i fjärrtrafik, bussar med mera.

Själva driften av de här uppställningsplatserna finansieras genom att åkerierna får betala en avgift när de ställer upp ett fordon på platsen. Den totala kostnaden för de två uppställningsplatserna är beräknat till cirka tre miljoner kronor.

Artikelbild

| Det är på vändplatser som den här som flera chaufförer parkerar olagligt.

I en tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadskontoret kan man se att den ena uppställningsplatsen föreslås ligga vid pendlarparkeringen som är belägen vid E4-avfarten Ingelsta/Åby. Den andra är tänkt att ligga i utmed E4 vid trafikplats Klinga.

– Inga beslut är tagna ännu, det är fortfarande under arbete, säger Christian Dahlskog, som är enhetschef vid Norrköpings kommun.

– Vi ser att det finns ett behov av dessa uppställningsplatser. Vi känner också till problemet med att vissa chaufförer parkerar olovligt utmed E4.

Det är samhällsplaneringsnämnden som vid ett senare tillfälle kommer att fatta det formella beslutet om uppförandet av dessa uppställningsplatser.