Almedalsveckan är en viktig träffpunkt för bland annat politik och näringsliv och Norrköping har i flera år deltagit i ett samarbete med East Sweden. När Ostlänken står färdig kommer Norrköpings läge som Sveriges logistiska centrum att ha stärkts och staden kommer att vara en del av tillväxtmotorn Stockholm, menar kommunen.

– Vi ska finnas med på Business Arena i Almedalen som är fastighetsbranschens mötesplats, säger näringslivsdirektör Anne Revland. Det är viktigt att finns just där när man ser på alla investeringar som ska göras, inte minst runt Ostlänken. Jag tittade runt på de olika mötesplatserna i Almedalen och är glad att vi kan vara en del av just Business Arena.

Arenan håller öppet under fem dagar och under två av mötesdagarna bjuder Norrköpings kommun in till seminarier. Det första handlar om samhällseffekter av höghastighetsjärnvägen och det andra om hur man kan maximera nyttan av Ostlänken.

Vad hoppas ni få med hem?

– Vi vill komma hem med ett antal nyttiga kontakter och samtidigt känna att vi har marknadsfört Norrköping, säger Anne Revland.

Kommunens medverkan har kostnadsberäknats till 160 000 kronor.